BNA 2021 – Clădiri industriale, administrative, turistice și sport/loisir

2. Locuințe colective
4. Clădiri socio-culturale (educație, sănătate, cult) ›