Bienala Națională de Arhitectură ediția a XIII-a, 2018:
100 de ani de Arhitectură în România

1 august 2018: Rezultate preselecție BNA 2018

Cele 11 secțiuni ale Bienalei Naționale de Arhitectură București, ediția a XIII-a, 2018

1. Arhitectura rezidențială

Detalii

Toate tipurile de locuinte individuale si colective, indiferent de amploarea proiectelor, finalizate in ultimii 2 ani

Juriu: Bogdan Babici, Călin Negoescu, Nicolae Țaric

Curator: Adrian Zerva

Premiu: 6.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

2. Arhitectura construcțiilor publice

Detalii

Proiectele pentru programe arhitecturale specifice comunității: birouri, administrație, servicii, comerț, cultură, educație, sănătate, sport, agrement / loisir și spații de producție finalizate in ultimii 2 ani

Juriu: Oliver Nemeș, Constantin Ciurea, Lilian Captari

Curator: Vladimir Arsene

Premiu: 6.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

3. Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților

Detalii

Proiectele de restaurare a construcțiilor listate în LMI, consolidări de construcții listate sau aflate în zone protejate, construcții cu valoare culturală, sentimentală, ambientală care și-au găsit un destin diferit în societatea contemporană prin recuperare și valorificarea arhitecturală, finalizate în ultimii 2 ani

Notă: Din motive obiective, activitățile culturale și gala de premiere rezervate secțiunii „Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților” vor avea loc la Oradea în luna octombrie.

Juriu: Doina Bubulete, Ștefan Manciulescu, Werner Desimpelaere

Curator: Adrian Crăciunescu

Premiu: 7.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

4. Design interior

Detalii

Proiecte de amenajare a spațiilor interioare - atât proiecte publice - comerț, cultură, birouri, educație, sănătate, sport, agrement, servicii sau administrație cât și proiecte rezidențiale - individuale sau colective, finalizate în ultimii 2 ani

Juriu: Oana Belea-Jackson, Roland Kunst, Alexandre Negoesco

Curator: Dorina Onescu-Tărbujaru

Premiu: 4.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

5. Spațiul public incluziv

Detalii

Spații de mobilitate urbană: amenajări / reamenajări / modernizări de trasee și zone pietonale, promenade, bulevarde, pasaje pietonale, piețe civice, piețe comerciale, maluri de apă / cheiuri / faleze; spații de reflecție și reprezentare: spații asociate unor obiective de interes public / esplanade, piațete cu caracter cultural, trasee / zone cu caracter memorialistic; spații pentru loisir și recreere: parcuri și grădini urbane, scuaruri, promenade verzi / albastre; micro-spații publice din zone rezidențiale sau mixte (locuri de joacă etc.) alte spații de interes public în regim deschis sau semi-deschis din localitățile urbane și stațiunile din țară. proiecte finalizate in ultimii 5 ani sau in curs de finalizare

Juriu: Andrei Luncan, Ion Andreescu, Vlad Rusu

Curator: Gabriel Pascariu

Premiu: 5.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

6. Rural

Detalii

Toate proiectele, indiferent de funcțiune sau gabarit, destinate mediului rural, care își propun să activeze resursele locale - specific local, tehnici/meșteșuguri/materiale, precum și forța de muncă - și să ofere continuitate și dezvoltare durabilă comunității - indiferent că este vorba despre o gospodărie, o autoritate locală, un agent economic, o parohie sau alt tip de beneficiar- finalizate sau în curs de finalizare, în ultimii 5 ani

Juriu: Ignis Duvagi, Köllő Miklós, Eugen Vaida

Curator: Horațiu Răcășan

Premiu: 5.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

7. Arhitectura verde și energii alternative

Detalii

Proiecte și realizări din ultimii ani care valorifică concepte moderne în construcții, utilizarea energiilor alternative regenerabile, consumuri minime în exploatare, încadrarea în specificul tradițional al comunității și care vizează obiective noi sau reabilitarea unor valori arhitecturale de patrimoniu, finalizate în ultimii 5 ani.

Juriu: Augustin Ioan, Ruxandra Cruțescu, Adrian Moleavin

Curator: Viorica Curea

Premiu: 5.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

8. Publicații de arhitectură

Detalii

Secțiunea este destinată cărților și periodicelor - în format tipărit sau digital- de critică, istorie și teorie din domeniile arhitectură, conservarea patrimoniului, urbanism sau design, realizate in ultimii 2 ani.

Juriu: Nicolas Mircea Lupu, Oana Marinache, Maria Mănescu

Curator: Dragoș Ciolacu

Premiu: 4.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

9. Fotografia de arhitectură

Detalii

Fotografii care să se înscrie și să susțină tema Bienalei. Concursul este deschis autorilor de fotografie de arhitectură, arhitecți, studenți la arhitectură, absolvenți sau studenți ai facultăților de arte plastice și film.

Juriu: Roxana Trestioreanu, Vlad Eftenie, Ioan Lucăcel

Curator: Françoise Pamfil

Premiu: 3.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

10. Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă

Detalii

Proiecte care se încadrează în categoriile școli de vară, tururi ghidate, pavilioane expoziționale, saloane de artă și arhitectură, street delivery, evenimente urbane și artistice, altele asemenea, finalizate în ultimii 5 ani.

Juriu: Mihai Racu, Vlad Străjan, Emil Ivănescu

Curator: Angela Kovacs

Premiu: 3.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

11. Diplome – arhitecți în afirmare

Detalii

Proiecte de diplomă de la facultățile de arhitectură, design interior și urbanism, realizate în ultimii 5 ani (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

Juriu: Constantin Gorcea, Zoltán Máthé, Silvia Demeter-Lowe

Curator: Octavian Neculai

Premiu: 3.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR


Despre BNA 2018

Bienala Națională de Arhitectură – România 2018 (BNA) este un important eveniment profesional al breslei arhitecților, organizat constant din anul 1994, anul ediției inaugurale. Reprezentarea teritorială tot mai extinsă de la un an la altul a determinat Uniunea Arhitecților din România, titularul mărcii, să o denumească „Bienala Națională de Arhitectură”.

Bienala are un concept bine definit pentru fiecare ediție, propus de conducerea Uniunii Arhitecților din România și de echipa curatorială. Conceptul este structurat ca un program cultural, având un conținut complex și de maxim interes, atât pentru participanți, cât și pentru publicul interesat.

Tema ediției din acest an a Bienalei este dedicată unei aniversări cu profundă rezonanță nu numai pentru arhitectură și profesioniștii acesteia, ci și pentru cultura și istoria națională: „100 de ani de Arhitectură în România”.

Ediția din acest an aproape dublează numărul de secțiuni, față de ediția anterioară, pentru a cuprinde mai bine complexitatea manifestărilor și a expresiilor contemporane ale arhitecturii, introduce generația arhitecților tineri în competiția națională și se desfășoară, concomitent, în mai multe orașe în strânsă legătură cu evoluția fenomenului arhitectural. Ediția 2018 multiplică evenimentele ce însoțesc secțiunile Expoziției-Concurs prin conferințe, dezbateri, expoziții și lansări de carte.


Președinte U.A.R.: arh. Ileana Tureanu
Președinte de onoare Bienală: acad.prof.arh. Romeo Belea
Comisar Bienală: conf.dr.arh. Bogdan Tofan
Director Bienală: arh. Adina Mastalier


Premiile Bienalei 2018

Bienala omagiază și premiază excelența în domeniul arhitecturii, patrimoniului construit, urbanismului

 1. Secțiunea Arhitectura rezidențială – 6.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 2. Secțiunea Arhitectura construcțiilor publice – 6.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 3. Secțiunea Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților – 7.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 4. Secțiunea Design interior – 4.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 5. Secțiunea Spațiul public incluziv – 5.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 6. Secțiunea Rural – 5.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 7. Secțiunea Arhitectura verde și energii alternative – 5.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 8. Secțiunea Publicații de arhitectură – 4.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 9. Secțiunea Fotografia de arhitectură – 3.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 10. Secțiunea Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă – 3.500 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR
 11. Secțiunea Diplome, arhitecți în afirmare – 3.000 lei și un weekend la Sinaia, la Centrul de Cultură și Odihnă al UAR

Medalia Opera Omnia – 9.000 lei, pentru o carieră de excepție în domeniul arhitecturii și pentru opera unui arhitect care a adus o contribuție remarcabilă la dezvoltarea arhitecturii contemporane. Se acordă la propunerea Președintelui Uniunii de către Senatul acesteia

Medalia Președintelui UAR – 6.000 lei, se acordă oricărei lucrări din expoziție, fără consultarea vreunui juriu

Premiul Revistei Arhitectura – 4.500 lei, se acordă unei lucrări ori proiect de arhitectură sau publicație de arhitectură, care se remarcă prin originalitatea subiectului sau a abordării, prin viziune sau mesaj, fără consultarea juriului

Sponsorii pot institui premii speciale, pe care le vor acorda unor lucrări selecționate pe criteriul specific ariei lor de activitate, cu consultarea juriului secțiunii

Calendar

22 mai 2018 Lansarea BNA 2018
1 iunie 2018 – 23 iulie 2018 Predare online proiecte
1 august 2018 Comunicarea proiectelor selectate
5-17 septembrie 2018 Predare materiale tipărite – toate secțiunile
18 septembrie - 1 octombrie 2018 Jurizare
1-31 octombrie 2018 Expoziție concurs și evenimente BNA 2018

Newsletter


Logo Anul European al Patrimoniului Cultural

Bienala Națională de Arhitectură ediţia a XIII-a, 2018: 100 de ani de Arhitectură în România a fost selectată ca fiind un proiect relevant a se desfășura în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018.

Obiectivul general al Anului este de a încuraja împărtășirea și aprecierea patrimoniului cultural al Europei, de a crește gradul de conștientizare a istoriei și valorilor comune și de a consolida sentimentul apartenenței în spațiul european comun.