Bienala Națională de Arhitectură ediția a XIII-a, 2018:
100 de ani de Arhitectură în România

Logo Anul European al Patrimoniului Cultural

Bienala Națională de Arhitectură ediţia a XIII-a, 2018: 100 de ani de Arhitectură în România a fost selectată ca fiind un proiect relevant a se desfășura în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018.

Obiectivul general al Anului este de a încuraja împărtășirea și aprecierea patrimoniului cultural al Europei, de a crește gradul de conștientizare a istoriei și valorilor comune și de a consolida sentimentul apartenenței în spațiul european comun.

22 mai 2018: Lansarea Bienalei Naționale de Arhitectură 2018, Ediția a XIII-a

Despre BNA 2018

Bienala Națională de Arhitectură – România 2018 (BNA) este un important eveniment profesional al breslei arhitecților, organizat constant din anul 1994, anul ediției inaugurale. Reprezentarea teritorială tot mai extinsă de la un an la altul a determinat Uniunea Arhitecților din România, titularul mărcii, să o denumească „Bienala Națională de Arhitectură”.

Bienala are un concept bine definit pentru fiecare ediție, propus de conducerea Uniunii Arhitecților din România și de echipa curatorială. Conceptul este structurat ca un program cultural, având un conținut complex și de maxim interes, atât pentru participanți, cât și pentru publicul interesat.

Tema ediției din acest an a Bienalei este dedicată unei aniversări cu profundă rezonanță nu numai pentru arhitectură și profesioniștii acesteia, ci și pentru cultura și istoria națională: „100 de ani de Arhitectură în România”.

Ediția din acest an aproape dublează numărul de secțiuni, față de ediția anterioară, pentru a cuprinde mai bine complexitatea manifestărilor și a expresiilor contemporane ale arhitecturii, introduce generația arhitecților tineri în competiția națională și se desfășoară, concomitent, în mai multe orașe în strânsă legătură cu evoluția fenomenului arhitectural. Ediția 2018 multiplică evenimentele ce însoțesc secțiunile Expoziției-Concurs prin conferințe, dezbateri, expoziții și lansări de carte.


Președinte U.A.R.: arh. Ileana Tureanu
Președinte de onoare Bienală: acad.prof.arh. Romeo Belea
Comisar Bienală: conf.dr.arh. Bogdan Tofan
Secretar Bienală: arh. Adina Mastalier


Membrii juriului și curatorii Bienalei Naționale de Arhitectură București, ediția a XIII-a, 2018

Secțiunea 1: Arhitectura rezidențială

Secțiunea 2: Arhitectura construcțiilor publice

Secțiunea 3: Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților

Secțiunea 4: Design interior

Secțiunea 5: Spațiul public incluziv

Secțiunea 6: Rural

Secțiunea 7: Arhitectura verde și energii alternative

Secțiunea 8: Publicații de arhitectură

Secțiunea 9: Fotografia de arhitectură

Secțiunea 10: Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă

Secțiunea 11: Diplome – arhitecți în devenire


Calendar

22 mai 2018 Lansarea BNA 2018
1 iunie 2018 – 10 iulie 2018 Predare online proiecte
26 iulie 2018 Comunicarea proiectelor selectate
5-17 septembrie 2018 Predare materiale tipărite – toate secțiunile
18 septembrie - 1 octombrie 2018 Jurizare
1-31 octombrie 2018 Expoziție concurs și evenimente BNA 2018