BNA 2021 – Clădiri socio-culturale (educație, sănătate, cult)

3. Clădiri industriale, administrative, turistice și sport/loisir
5. Recuperarea patrimoniului și interpretarea identității ›