Clinică stomatologică, Cluj-Napoca

Autor(i):
dr. arh. Octav Silviu Olănescu, arh. Anamaria Olănescu
Biroul:
Studio 82 S.R.L.
Colaboratori:
Proiectant rezistenţă: Asiza birou de arhitectură - ing. Ovidiu Rusu, ing. Mihai Stanus
Proiectant instalaţii sanitare şi termice: Proclima Instal - ing. Ovidiu Varvara
Proiectant instalaţii electrice: Imsat Service - ing. Cristian Cojan
Antreprenor general: Weberbau - ing. Weber Tibor Rudolf
Colaboratori: ing. Marcel Ionescu, Proclima Instal, Imsat Service, K-GLass, Prima Glass, Zsozso Construct, Eurosynergy, Luxline, Pal Art, art. Dorin Man, art. Darius Hulea, art. Emilian Mocanu
Fotograf: Alexandra Ţâmpău
Localizare:
România, jud. Cluj, Cluj-Napoca
Parametri:
RH: S+P+2E+R / Sd: 575 m2 / Su: 448 m2 / POT: 38 / CUT: 1.30 / Cost: 1100 €/m2

Comentariul autorului:

Programul medical specific unei clinici stomatologice, corelat cu regulamentul de urbanism şi cu atmosfera şi imaginea generală a zonei, au dus la configurarea unei realităţi construite ce răspunde acestor diverşi factori, intregându-i într-o imagine unitară închegată.
Situl se află în partea superioară a Străzii Republicii, într-o zonă pericentrală din oraşul Cluj-Napoca, modificată semnificativ începând cu anii 2000. S-a impus o imagine care se detaşează de eterogenitatea şi arbitrarul construirii din perioada precedentă, oferind o imagine simplă, dar nu simplistă, ce tocmai prin această caracteristică oferă o identitate aparte construcţiei în peisajul urban.
Terenul relativ redus şi preţios era iniţial ocupat de o casă parter modestă care ulterior s-a desfiinţat; constrângerile date atât de amplasament cât şi de tema de proiectare şi învecinarea cu un teren adiacent de acelaşi gabarit au condus la propunerea de a organiza viitoarele construcţii în regim cuplat, asftel respectându-se cerinţele de ocupare ale terenului şi implicit caracterul zonei. Situaţia actuală se prezintă cu edificarea terenului de la numărul 102, cel de la numărul 100 fiind în curs de autorizare/construire.
Spaţiul rămas liber în urma construirii, deşi redus ca suprafaţă, a fost gândit astfel încât să fie utilizat la maxim şi este structurat în 3 zone: (1) zona de interfaţă între domeniul public şi clădire (grădina de faţadă), element specific Străzii Republicii, (2) zona multifuncţională din partea sudică a clădirii şi de sub zona acoperită, unde este dispusă o parcare pentru 6 vehicule dar care poate fi utilizată şi ca spaţiu pentru diverse evenimente sociale, şi (3) grădina din spate – organizată sub forma unui spaţiu de relaxare ambientat cu elemente de mobilier şi vegetaţie ornamentală.
Particularitatea funcţională a clinicii stomatologice, alături de actul medical propriu-zis, este subliniată de componenta educaţională, spaţiul interior găzduind diverse workshop-uri şi cursuri de perfecţionare.
Funcţional, clădirea adăposteşte diferite utilizări specifice ale programului medical, concentrate şi structurate pe niveluri, astfel: subsolul – spaţiile destinate personalului medical şi ale celor de întreţinere, parterul – zona de interfaţă între pacienţi/public şi personalul medical cu recepţie, birou şi anexe, etajul 1 – zona de cabinete stomatologice cu spaţiile anexe necesare, etajul 2 – zona educaţională cu sala multifuncţională şi anexele specifice şi etajul retras cu un spaţiu multifuncţional împreună cu terasa ce are deschidere perimetrală.
Volumetria este tributară funcţiunii clădirii, păstrând imaginea unitară faţă de care celelalte componente structurante se subordonează. Funcţiunile interioare sunt evidenţiate discret în faţade utilizând un limbaj comun modulat al elementelor de plin şi gol.
Materialul folosit pentru anvelopa clădirii este piatra naturală, dispusă în sistem ventilat pe structură metalică din console de inox, placaj de piatră ce apare cu două tratări diferite ale suprafeţei expuse: una lisă fiamată pentru învelişul general al clădirii şi o tratare buciardată mecanic pentru zonele din jurul golurilor de pe faţada sudică. Aceste zone sunt retrase din planul faţadei marcând subtil un desen discret, ce are rolul de a contura şi sublinia compoziţia faţadei, oferind o dinamică imaginii exterioare, ce variză în funcţie de perioada din zi sau de anotimp. Iluminatul nocturn al faţadei este de asemenea în armonie cu organizarea faţadelor, accentuând elementele esenţiale ale imaginii.
Amenajarea interioară a clădirii s-a dorit a fi una ce inspiră calmul şi serenitatea, contrapusă într-un fel percepţiei mentalului colectiv cu privire la experienţa pacientului în tratarea afecţiunilor stomatologice. Materialele folosite la interior sunt alese astfel încât să existe un dialog permanent între imaginea exterioară şi amenajarea interioară. Clădirea reflectă atât profesionalismul serviciilor medicale cât şi a tehnologiei performante, însoţite de o atmosferă prietenoasă şi de dorinţa de a crea utilizatorilor o experienţă cât se poate de plăcută.