Imobil mixt IBSB

Autor(i):
arh.Alexandra Monoranu | arh.Simona Ionescu | arh.Roxana Alexandra Tudose
Biroul:
MONO CONCEPT
Colaboratori:
Stuctură: PRO EXPERT STEEL
Instalații:MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERING
Amenajări interioare : AMA DESIGN
Peisagistică: CERASELLA CRĂCIUN BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
Project Management: PROJECT 1
Localizare:
România, București
Parametri:
RH: P+2E+3E.RETRAS / Sd: 987 m2 / Su: 864 m2 / POT: 46 / CUT: 1.70

Comentariul autorului:

Amplasamentul care a făcut obiectul studiului cuprindea un ansamblu de imobile achizitionate și construite în etape diferite, ce nu mai raspundeau necesitaților utilizatorilor .Activitatea principală de învațamânt se desfășura in 2 clădiri principale construite în anul 2004 , iar în cladirile anexă funcționau birourile, biblioteca si o gradiniță.
În urma unei analize amănunțite pe teren coroborat cu dorinta beneficiarului de a oferi mai mult spațiu de desfașurare a unor activități în aer liber și organizarea spațiului pe grupe de vârsta, s-a decis desființarea a doua din corpurile existente pe sit fără o valoare arhitecturală, remodelarea si extinderea corpului unde își desfașura activitatea grădinița.
Deși zona a cunoscut un regim de dezvoltare accelerat, permitându-se să se construiască până la un regim de înalțime de parter cu 4 etaje, s-a optat pentru propunerea unei cladiri P+2+3 retras ce s-ar integra mai coerent în cadrul construit existent si care să inglobeze toate funcțiunile într-un mod eficient . În urma reconformării curții, s-a optat pentru micșorarea parametrilor de ocupare la sol a construcțiilor si dezvoltarea pe verticală într-un mod echilibrat. Întrucât termenul de execuție trebuia sa fie unul cat mai mic, pentru a nu interfera cu deschiderea noului an școlar, s-a optat pentru realizarea structurii de rezistența a imobilului din metal.
Astfel în noul imobil s-a propus amenjarea gradiniței, a cabinetului medical si a recepției la parter, cantina și oficiu la etajul 1, si birourile administrative la etajul 2.La etajul 3 se afla centrala termica si o zona tehnică. Biblioteca a fost relocata în corpurile principale. Spațiul interstițial a fost amenjat pe grupe de varsta si a căpătat diferite functiuni: joacă ,sport-agrement și loisir.În zona din fața a fost prevazuta o zona de parcare a microbuzelor scolare.
Estetica fațadelor propuse a plecat de la estetica fațadelor existente și integrarea în cadrul construit existent .Corpurile existente fiind tratate cu caramida aparenta, a fost analizata și această posibilitate, însă din motive de siguranța pentru zonele de învațământ s-a optat pentru o fațadă ventilată cu elemente similare. Întrucât imobilul are o orientare sud-est, s-a optat pentru suprafețe vitrate ample pe aceste zone pentru asigurarea unui aport cat mai mare de lumina naturala în cadrul spațiilor .
Imobilul a fost finalizat in mai 2020 în perioada pandemiei și s-a concluzionat ca este un spațiu versatil, care imediat a putut să raspundă cerintelor actuale în contextul pandemic.