Centru pentru studii de atmosferă și radiație - Măgurele

Autor(i):
arh. Adrian Spirescu, arh. Marina Raicopol, arh. Lucia Mîț, arh. Comsin Popa, arh. Adrian Ioniță
Biroul:
S.C. Carpați Proiect S.R.L.
Colaboratori:
-Rezistență: Ing. Alexandru Boangher, Ing. Doina Alexandrescu, Ing. Alin Szabo
-Instalații:
electrice: Ing. Nicolai Grigoraș, Ing. Roxana Croitoru
sanitare: Ing. Camelia Vulpaș, Ing. Adrian Băcilă
termo-vent: Ing. Victor Voroneanu, Ing. Corina Stoica
-Documentație economică: Mihaela Harabagiu
-Proiectare de specialitate:
Fațade și sistem de umbrire: CRM SIKER S.R.L.
Terasă laborator în aer liber: INOE 2000
Curenți slabi: SC TEHNOINSTAL S.R.L. (voce date, detecție incendiu și efracție)
Drumuri, alei, platforme tehnologice și sistematizare verticală: Ing. Daniela Drăghici
Localizare:
România, jud. Ilfov, Măgurele
Parametri:
RH: P+1 / Sd: 1200 m2 / POT: 3 / CUT: 0.06

Comentariul autorului:

Proiectul de clădire multifuncțională reprezintă intenția beneficiarului de a-și extinde aria de cercetare printr-o serie de spații caracteristice domeniului de studiu, dotate în conformitate cu exigențele contemporane. Construcția este descrisă printr-o complexitate funcțională articulată în jurul unui atrium central care are rolul de a închega și diversifica experiența parcurgerii spațiului arhitectural. Astfel, recuzita funcțională a clădirii este alcătuită din laboratoare, spații pentru birouri, spații pentru locuire temporară, ateliere dar și un garaj interior.
Plastica arhitecturală este una care exprimă ideea de orizontalitate - prin riflajele de pe fațadă - marcând prin decroșul volumetric intrarea și prezența atrium-ului ca elemente de legatură vizuală și motorică.
O particularitate a acestei construcții este terasa specializată ce are rolul de laborator în aer liber, fiind dotată cu echipamentele necesare pentru a fi desfășurate la exterior activitățile complexe de cercetare.
Elementele pentru controlul incidenței solare de pe fațadă și panourile fotovoltaice instalate pe terasă au rolul de a limita consumul de energie pentru încălzire și răcire.