Secțiunea 5. Recuperarea patrimoniului și interpretarea identității

În ultimele decenii, noțiunea de patrimoniu construit s-a lărgit continuu, înglobând, alături de construcțiile listate ca repere de importanță națională și locală, și clădiri sau zone cu valoare contextuală, culturală, identitară, caracteristice unui moment istoric al dezvoltării unor comunități. Particularitățile dezvăluite, prin calitățile și proprietățile mediului construit sunt prețuite și căutate de toate comunitățile dornice să-și salveze identitatea. Secțiunea consideră toate tentativele cu acest scop și evaluează aportul demersului față de factorul identitar. Calitatea recuperării patrimoniului rezultă din grija demersului, fie că este aplicat celor mai spectaculoase repere naționale, fie că se adresează unora mai modeste, dar care constituie identitățile unor comunități locale.

Pot participa la această secțiune proiectele de intervenții asupra unor construcții existente ale căror valori culturale, sentimentale sau ambientale au impus un destin diferit în societatea contemporană, prin recuperare și valorificare arhitecturală, finalizate în ultimii 3 ani.

Proiecte participante


Secțiunile BNA 2021:

5. Recuperarea patrimoniului și interpretarea identității