ro | en
Foto

Anca Filip

/ Curatoare a secțiunii Restaurare, BNA 2023

Arhitectă și urbanistă, specializată în cercetarea și protejarea patrimoniului construit, atestată al Ministerului Culturii; autoare de studii de istorie urbană, de documentații de înscriere în Lista Monumentelor Istorice, de studii istorico-arhitecturale pentru fundamentarea intervențiilor de conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului construit; cercetător și promotor al activității înaintașilor arhitecți, care au activat în Comisiunea Monumentelor Istorice și în Direcția Monumentelor Istorice.

A publicat rezultatele cercetărilor sale în reviste de specialitate.

Din anul 2005 face parte din colectivul Institutului Național al Patrimoniului, unde se ocupă și de activitatea de atestare a specialiștilor și experților în domeniul protejării monumentelor istorice; a participat la elaborarea unor dosare de înscriere în Lista Patrimoniului Mondial și este membru al structurilor de management a unor situri din România înscrise în Lista Patrimoniului Mondial.

În prezent, este membru al comitetului director ICOMOS România, membru al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și președinte al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 7.