Secțiunea 7. Spațiul public și comunitar

Carta pentru orașe europene durabile adoptată la Leipzig, în mai 2007, atrage atenția și subliniază nevoia de a crea și asigura spații publice de înaltă calitate, atractive și orientate către utilizatori. În România, reabilitarea spațiilor publice urbane este susținută și stimulată, cu precădere în ultimii 10 ani, de accesul la fonduri europene nerambursabile, dedicate dezvoltării urbane.

Pot participa la această secțiune proiecte pentru spațiul public urban, elaborate în ultimii 3 ani și finalizate sau în curs de finalizare, care s-au remarcat prin capacitatea de a crea noi sinergii la nivel local, din următoarele categorii :

•    Spații de mobilitate urbană: amenajări/reamenajări/modernizări de trasee și zone pietonale, promenade, bulevarde, pasaje pietonale, piețe civice, piețe comerciale, maluri de apă/cheiuri/faleze.

•    Spații de reflecție și reprezentare: spații asociate unor obiective de interes public /esplanade, piațete, trasee/zone cu caracter memorialistic.

•    Spații pentru loisir și recreere: parcuri și grădini urbane, scuaruri, promenade verzi/albastre.

•    Micro-spații publice din zone rezidențiale sau mixte (locuri de joacă etc.).

•    Alte spații de interes public, în regim deschis sau semi-deschis.

Proiecte participante


Secțiunile BNA 2021:

7. Spațiul public și comunitar