Secțiunea 9. Arhitectura verde, sustenabilă

Arhitectura verde, sustenabila se încadrează în efortul mondial de limitare a schimbărilor climatice și combatere a deteriorării mediului înconjurător. În lipsa oricăror strategii sau programe naționale, economia de energie înglobată și utilizată a construcțiilor ca și eforturile de a promova arhitectura verde, construcțiile acestei secțiuni depind de comanda privată și implicarea arhitectului. Proiectată pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului, arhitectura verde susține principiile eficienței și moderației în folosirea energiei și a resurselor, precum și a materialelor de construcție, și urmărește reducerea efectelor și a impactului asupra ecosistemului natural. Demersul axat pe arhitectura durabilă, sustenabilă, se referă la noua arhitectură, dar și la intervențiile asupra patrimoniului.

Pot participa la această secțiune proiecte care valorifică concepte moderne în construcții, utilizarea energiilor alternative regenerabile, consumuri minime în exploatare, încadrarea în specificul tradițional al comunității și care vizează obiective noi sau reabilitarea unor valori arhitecturale de patrimoniu, finalizate în ultimii 3 ani.


Secțiunile BNA 2021:

9. Arhitectura verde, sustenabilă