Secțiunea 14. Școli de vară de arhitectură, tabere de creație

Școlile de vară joacă un rol major în educația non-formală și informală a arhitecților având ca scop dezvoltarea unor competențe transversale și abilități de tip soft complementare formării clasice din universitățile de profil. în ultimii ani s-a dublat numărul inițiativelor care oferă pregătire în domeniul arhitecturii prin activități de cercetare, promovare și utilizare a materialelor locale, a meșteșugurilor tradiționale și emergente, a unor tehnici și principii de conservare a clădirilor istorice etc. S-a constatat o lipsă a cunoștințelor practice din partea specialiștilor care se răsfrânge asupra calității obiectului de arhitectură. Școlile de vară contribuie la ameliorarea acestei probleme oferind o alternativă de tip hands on training. Pornite cu resurse proprii de arhitecți pasionați, școlile de vară au devenit inițiative populare și un reper de formare profesională printre studenți și tineri arhitecți.

Pot participa la această secțiune toate produsele realizate în cadrul atelierelor de arhitectură cu caracter repetitiv de tipul școlilor de vară care au activitate în mediul rural sau în centrele urbane și care contribuie prin activitățile lor la creșterea calității obiectului de arhitectură indiferent dacă se referă la construcții contemporane, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil sau la proiecte de cercetare. Se evaluează promovarea produsului rezultat în urma activităților desfășurate pe parcursul a unuia sau a mai mulți ani, NU activitatea în ansamblu a școlilor de vară.


Secțiunile BNA 2021:

14. Școli de vară de arhitectură, tabere de creație