Secțiunea 3. Clădiri industriale, administrative, turistice și sport/loisir

Arhitectura construcțiilor publice din aceasta secțiunea cuprinde proiecte aparținând funcțional programelor arhitecturale specifice comunității – birouri, administrație, spații de producție, spații turistice, servicii, comerț, sport și agrement/loisir – care contribuie semnificativ, prin conformarea, echiparea și adecvarea la calitatea vieții locuitorilor. Rezolvările spațial-funcționale, modul în care se încadrează în contextul natural și urban, semnificația, organizarea și calitatea spațiului determinat sunt atribute ale măiestriei arhitecților.

Pot participa la această secțiune proiecte de clădiri de birouri, administrație, servicii, comerț, sport, agrement/loisir și spații de producție, proiecte de reconversie, reabilitare și extindere a unor clădiri existente, cu condiția ca extinderea să fie substanțiala în economia generală a clădirii, finalizate în ultimii 3 ani.


Secțiunile BNA 2021:

3. Clădiri industriale, administrative, turistice și sport/loisir