Foto

Matei Cocheci

/ Curator al secțiunii Spațiul public și comunitar, BNA 2021

Matei COCHECI este urbanist, doctor în geografie și asistent universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” – București.

În ultimii zece ani a participat la elaborarea a numeroase studii și documentații de amenajare a teritoriului și urbanism. De asemenea, a fost membru în echipele de elaborare a peste 10 strategii de dezvoltare pentru județe, zone metropolitane sau orașe din România. A publicat cărți, capitole de cărți și circa 20 de articole în reviste de specialitate sau lucrări ale unor conferințe internaționale, pe teme precum expansiunea urbană, planificarea în medii restrictive sau calitatea locuirii. Din 2020 este membru în Comisia Profesională a Registrului Urbaniștilor din România.

Crede că spațiile publice de calitate ar trebui să fie o prioritate pentru orașele și comunele din România datorită impactului pozitiv major în ameliorarea condițiilor de mediu și de locuit, precum și în creșterea coeziunii sociale a comunităților.