Masterplan pentru arealul natural Hoia-Baciu

Autor(i):
dr.arh. Alice Maria Oprică
Biroul:
Alice Oprică Arhitectură SRL
Colaboratori:
dr. peis. Păunița Boancă
arh. Daniela Mureș
arh. Paul Stroia
s.arh. Anca Timiș
s.arh. Bianca Trantescu
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Localizare: Județul Cluj, zona Pădurii Hoia
Beneficiar: UAT Județul Cluj
Suprafața: est.1500 hectare
Proiectare: 2017-2021

Arealul Natural Hoia-Baciu s-a consolidat ca și unitate spațială distinctă pe parcursul studiilor de fundamentare efectuate pentru proiectul ”Revitalizarea zonei Parcului Etnografic Național ”Romulus Vuia” - Pădurea Hoia din Cluj-Napoca” atribuit prin concurs de soluții organizat de Ordinul Arhitecților din România în 2017. Prezentul masterplan este unul din derivatele demersului nostru de a înțelege locul și de a structura contextul vast, nedefinit și aparent fragmentat de la Hoia.

Într-o zonă metropolitană în continuă expansiune unde pădurile descresc an de an, masterplanul rezervă loc pentru un satelit verde ce pătrunde în zona urbană până aproape de centrul Clujului. Masterplanul extinde, întregește, conectează, definește și face cunoscut conceptul unui areal natural abundent la Hoia, dezvoltând potențialul inerent al zonei și protejându-l astfel de presiunea imobiliară sau de alte interese incompatibile. Harta propusă cuprinde elementele sale fundamentale reunite într-un tot unitar: reperele naturale importante, punctele de interes principale și posibilele extinderi tematice, circuitul recreațional principal, schema de accesibilitate locală, alternative pentru tranzitul regional. Nu în ultimul rând, se trasează limitele arealului așa cum este posibil în prezent, incluzând marginile dealului deja erodate prin tendința de supraconstruire. Planul relevă elementele primare care ordonează atât arealul natural cât și vecinătățile sale urbane.

Masterplanul proiectează dezvoltarea durabilă pentru una din ultimele resurse verzi ale Clujului, în acord cu rolul său în ecosistemul metropolitan. Este un instrument operațional ce poate fi pus în aplicare pe mai multe trepte ale planificării urbane și poate contribui la îmbunătățirea traiectoriei pentru zona Hoia-Baciu.

Foto: Gabriel Moisa, Rareș Drăgan, Alice Oprică