Regenerare participativă

Autor(i):
Asociatia OVER4, UAUIM - Facultatea de arhitectură, Adrian Moleavin, Anca Bodale, Gheorghe Ciobanu
Biroul:
Asociatia OVER4, UAUIM - Facultatea de arhitectură
Localizare:
România

Comentariul autorului:

. PROBLEMĂ
Un stoc de locuințe colective perimate moral şi fizic, poluant şi ineficient energetic [doar în Bucureşti există mai mult de 4500 de blocuri cu patru etaje, rata actuală de reabilitare fiind mai mică de 1% anual].

. SOLUȚIE
Un proces de Design participativ Regenerativ Auto-sustenabil

Design participativ
. Un proces complex, prezentat tuturor rezidenților şi actorilor implicați [autorități, proiectanți, executanți, finanțatori, potențiali clienți], care decid împreună soluția finală: modul de reabilitarea a spațiului comunitar, viitoarele utilizări / funcțiuni ale extinderilor verticală şi orizontală, soluțiile privind materialele eco-sustenabile utilizate şi conformarea fațadelor funcție de orientarea cardinală, soluțiile privind utilizarea resurselor regenerabile de energie.

Regenerativ
. Reabilitarea mediului construit printr-un proces sustenabil integrativ trebuie să asume o dimensiune regenerativă pentru toți factorii implicați: comunitatea locală, rezidenții temporari, spațiul comunitar, mediul construit, mediul natural.

Auto-sustenabil
. Întregul proces este unul auto-sustenabil financiar: vinderea, închirierea sau utilizarea în comun a noilor spații cu un cost minim pentru membrii comunității, va finanța întregul proces de reabilitare, direct sau printr-un împrumut comun mediat de autoritățile locale. Reducerea costurilor de mentenanță prin reabilitarea la standard nZEB micşorează costurile totale ale investiției şi timpul de recuperare al acesteia.
. Sustenabilitatea ecologică este obținută prin utilizarea materialelor reciclabile, a fațadelor şi acoperișurilor verzi, a tehnologiilor ecologice şi prin utilizarea energiilor regenerabile.
. Sustenabilitatea socială este adresată prin crearea unor noi oportunități de agregare şi dezvoltare a comunităților prin conversia spațiilor exterioare reziduale în spații ale comunității sau crearea de noi funcțiuni destinate comunităților în noile spații ale extinderilor verticale.

Experiența câștigată cu ocazia implementării unui astfel de proiect comunitar şi evidențierea beneficiilor rezultate în urma conturării unui mediu de viață natural-artificial sustenabil sunt extrem de valoroase în definirea unei noi paradigme a reabilitării mediului construit.