Biserica și Claustrul Mănăstirii Franciscanilor din Gherla

Autor(i):
dr. arh. Guttmann Szabolcs
arh. Kulcsár András Levente
arh. Nemes Andreea
Biroul:
Arh Service Guttmann&Comp și K&K Studio de proiectare S.R.L.
Colaboratori:
Proiectant general și specialitate rezistență: Moebius Online S.R.L.
Manager de proiect: ing. Kis Alpár
Proiectanți colaboratori spec. arhitectură:
arh. Stag. Lukács Jonathán
arh. Stag. Ioana Dan
arh. Stag. Lukács Emese
arh. Stag. Kolozsi Tibor
Proiectanți rezistență:
ing. Hadi Szabolcs
ing. Biró Csongor
Proiectare instalații: Gestex – P.C.I. - Eurocad Instal Proiect – Sysdora – Incos
Șef proiect instalații: ing. Vincze Szilárd
Proiectanți instalații:
ing. Barstan Raul
ing. Coșa Silviu
ing. Pop Ioan
Proiect de restaurare parament: rest. Kiss Lóránd
Proiect de restaurare componente artistice din lemn: rest. Mihály Ferenc
Proiect de restaurare componente artistice din piatră și metal: rest. Kolozsi Tibor
Proiect de restaurare vitralii: rest. Egri István
Proiect de restaurare orgă: rest. Magyar Árpád
Ridicare topografică: top. Precup Dorin
Studiu geotehnic: geol. Bochiș Alexandru
Arheologie: arhg. Csók Zsolt
Studiu istoric: ist. Weisz Attila
Studiu biologic: rest. Mihály Ferenc
Studiu de fizica construcției: ing. Popa Augustin
Expertiză tehnică: ing. Cîmpean Augustin
Localizare:
România, jud. Cluj, Gherla
Parametri:
RH: S+P+1E / Sd: 2483 m2 / POT: 67 / CUT: 1.29

Comentariul autorului:

Este o lucrare complexă din perspectiva proiectării, pornind de la consolidări structurale până la restaurări arhitecturale și de componențe artistice valoroase și instalații de toate tipurile.
Ansamblul dispune de o compoziție clasică a mănăstirilor orășenești: biserica are axa longitudinală pe direcția Est-Vest, cu absida spre Est. Având o planimetrie centrală, simetrică și tipic barocă, este compusă din antreul dintre cele două turnuri, de unde se accesează nava monumentală, care se îngustează spre arcul de triumf al corului. Fațada actuală a bisericii a fost realizată o dată cu reparațiile din 1878, care are elemente decorative relativ modeste, caracteristice perioadei de tranziție dintre stilul neoclasic și a stilurilor “neo” care au luat începutul în anii 1840. Spațiile de acces au fost restaurate și expuse, accesele fiind înlocuite cu uși noi.
Bolta și arcele din biserică sunt pictate cu pictura decorativă de înaltă calitate artistică tipică pentru începutul secolului al XX.-lea. Pereții laterali au fost restaurați la nivel de prim strat baroc.
Dintre piesele de deosebită valoare artistică, menționăm cele două altare din navă, introduse în nișele înalte ale pereților oblici. Altarele sunt unicate în arta barocă din transilvania, prin calitatea artistică, sculptate din piatră, fiind realizate de sculptorul clujean Johannes Nachtigall.
La sud de cor, pe toată lungimea acesteia se găsește capela Loretto, cu plan drepunghiular alungit și acoperită cu o boltă semicilindrică cu penetrații, unde a fost restaurat pictura murală cu imitație de cărămidă aparentă.
Sub corul bisericii și spațiile anexe dinspre nord și sud, se găsește cripta, cu multe morminte din secolul al XIX-lea, fiind redeschisă pentru vizitare cu ocazia restaurării. Acestea au pietre funerare realizate din piatră, cu inscripții și elemente din piatră sculptată decorate diferit.
Claustrul este un ansamblu modest, care dispune de trei aripi. Cea de vest este în continuarea fațadei principale a bisericii, aliniată la frontul străzii Bobâlna. Prin lipsa aripii nordice, lipsește din complexul mănăstirii careul clasic (curtea interioară închisă). Deasemeanea, au fost regândite tâmplăriile coridoarelor în ideea rememorării aspectelor inițiale.
Prin soluția propusă s-a dorit restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a spațiilor interioare ale bisericii și claustrului, fiind realizate următoarele lucruri: accese noi către subsol din biserică și din curte, două case de scară noi în claustru, dotare cu lift care să lege cele trei nivele ale claustrului, și refacerea planșeelor și scărilor din turnurile bisericii pentru ca acestea să poată fi vizitate.
Circuitul turistic pornește de la spațiul bisericesc urmat de capela Loretto și cripta subterană și spațiile muzeale din fosta mănăstire: sacristia, biblioteca, coridoarele expoziționale și fostele chilii.