LAS O BALTĂ

Autor(i):
AUTOR: Justin Baroncea
COAUTORI: Ioana Naniș, Cristina Ginara, Alexandru Ivanof, Andrei Angelescu, Emanuel Birtea, Iulia Panait, Alexandru Voicu, Ioana Capotă, Anca Gheonea, Petre Frangulea
Localizare:
România

Comentariul autorului:

LAS O BALTĂ
Proiect pentru amenajarea Parcului Est, Cluj-Napoca

Propunem un sistem de extindere în teritoriu pentru Parcul Est . Un sistem bazat în mare parte pe resursele și infrastructura necesare edificării noului cartier Sopor. Parcul Est se va putea “dispersa” nu numai pe străzile noului cartier, dar va putea ocupa și terasele clădirilor, piețele publice, pietonalele și curțile interioare ale ansamblurilor de blocuri.

Pe măsură ce rețeaua de distribuție de apă curentă va avansa în teritoriu apare posibilitatea generării unor coridoare verzi care să evolueze împreună cu noul cartier și care să conecteze Parcul Est cu periferia orașului și cu zonele naturale din jurul acestuia. Dorim să construim o rețea de “liberă circulație” a faunei protejate (mamifere mici, păsări, insecte) care să nu interfereze cu rețele de circulație rutieră.
În acest fel, Parcul Est nu va fi doar o insulă segregată de zonele “naturale” din jurul Clujului, ci va rămâne parte din ecosistemul vecinătății imediate a orașului.

Caracteristicile geotehnice ale terenului pe care îl ocupă Parcul Est – nivelul ridicat al apei freatice și caracteristicile solului – permit “construcția” unui sistem de alimentare permanentă cu apă a zonei inundabile și extinderea ariilor ocupate cu vegetație tipică luncilor, bălților și malurilor de lacuri.
Odată cu extinderea infrastructurii necesare construirii cartierului Sopor – aducție apă, stații pompare, sisteme de canalizare – se poate construi un sistem de pompare care să ridice în mod controlat nivelul apei din zona lacurilor în așa fel încât să se poată extinde zona de “wetlands” și “rain gardens”, ceea ce amplifică zona de protecție. Intenționăm să generăm o “barieră” naturală în care apa să devină elementul principal de protecție.
În timp, zona inundabilă controlat se poate extinde ținând cont de evoluția biodiversității și de modul în care fauna va reacționa la condițiile de mediu. Intenția proiectului pe termen lung este de a extinde zona protejată până dincolo de limita cartierelor de blocuri.

Folosindu-se de sistemul de iluminat public, proiectul propune o serie de instrumente de design care devin suport pentru vegetație. Stâlpii de iluminat sunt proiectați în așa fel încât să poată fi “țesuți” între ei cu suporturi pentru vegetație care să permită creșterea plantelor agățătoare tipice climei temperat continentale. În timp, masa vegetală va crea coridoare verzi pe direcția traseelor marcate de aparatele de iluminat. Aceste coridoare devin “autostrăzi” de liberă circulație atât pentru fauna din zona protejată din interiorul parcului, cât și pentru fauna din vecinătatea orașului.
Rețea de obiecte urbane care generează biotop, devin suport pentru biotop și, în timp, dispar discret în masa vegetală care extinde parcul într-un mod autonom față de sistemele urbane înțelese în mod clasic.