Copci

Autor(i):
AUTOR: Justin Baroncea
/
COAUTORI: Cristina Ginara, Ioana Naniș, Alexandru Ivanof, Andrei Angelescu, Emanuel Birtea, Iulia Panait, Alexandru Voicu
Localizare:
România

Comentariul autorului:

“COPCI”
Proiect pentru revitalizarea malurilor Dâmboviței

Vecinătatea imediată a râului este ocupată de mașini parcate sau în trafic. Densitatea podurilor în raport cu lungimea albiei este redusă, rezultând distanțe relativ mari între obiective aflate pe maluri opuse. Cele două particularități enunțate mai sus au drept consecință lipsa utilizării râului de către pietoni, atât pentru promenadă cât și pentru a traversa rapid/eficient zona de influență a oglinzii de apă pe direcția est-vest.
Conectarea eficientă a celor două maluri și construcția unui ecosistem urban continuu și echilibrat pe ambele vecinătăți ale oglinzii de apă implică dezvoltarea unei soluții generale pe direcții perpendiculare pe axa râului.

Propunerea se structurează în profunzime pe baza unor aliniamente/vectori de plantație majoră care traversează țesutul urban și se depliază pe verticală, ocupând terasele fondului construit. Lucrăm așadar cu două volume vegetale, unul la nivelul malurilor și altul la nivelul acoperișurilor clădirilor, ordonate perpendicular pe firul cursului de apă.
Structura și pasul “luncii” urbane determină dezvoltarea elementelor de detaliu din cadrul propunerii, atât la nivelul circulațiilor pietonale, cât și la nivelul sistemelor construite de conectare ale celor două maluri. Încercăm să definim un singur țesut urban integrat în fondul vegetal.

COPCI
Conexiunea dintre cele două maluri se densifică, reducând astfel timpul de traversare și conectare a punctelor aflate de o parte si de alta a râului. Dâmbovița se transformă dintr-o barieră într-un mecanism de conexiuni rapide și într-un sistem de atractori. Râul devine loc de întâlnire, loc de joacă și “întrerupător” temporal.
Intenția propunerii este de a transforma cursul râului într-un ansamblu multifuncțional integrat în care mix-ul de programe ludice și de conexiuni urbane rapide să fuzioneze într-o colecție de platforme flotante. Construim practic un ecosistem multifuncțional integrat.

Tipuri de COPCI
Sistemul constructiv pentru COPCI este de tip prefabricat, specific construcției pontoanelor flotante.În proiectarea COPCILOR folosim materiale ușoare și sisteme de prindere mecanice, reversibilitatea și adaptabilitatea constituind criterii fundamentale ale propunerii.
COPCI pentru tranzitul pietonal rapid - platforme flotante prevăzute cu rampe de acces, se pot reamplasa în funcție de necesitățile circulației pietonale.
COPCI pentru sporturi urbane mixte - half pipe pentru skate, trotinete, role sau BMX.
COPCI pentru pescuit - prevăzute cu plute motorizate (motoare electrice și puncte de încărcare montate pe pontonul “fix”) cu capacitate pentru doi pescari. Pluta de pescuit este la rândul ei multifuncțională, având și rol de punct de iluminat, purificator/filtru de apă, sistem de irigație pentru plantația de aliniament și sistem de vaporizare a apei pentru reducerea disconfortului termic în perioada verii.
COPCI pentru activități sezoniere conexe: patinoar – flotant; cinematograf – gonflabil.