Stereotomie - Compoziție arhitecturală pe orizontală

Autor(i):
arh. Popovici Irina Margareta
Adresa: Str. Alexandrina 4, Ap.1, Sector 1, București
Colaboratori:
Arh. Radu Ioan Enică
Arh. Gabriela Dumitrescu
Arh. Popovici - Maican Alexandru
Ing. Mihai Cristian
Dr. Ing. Bărbuță Gabriel Mihail
Arh. Urb. Dumitriu Torino Emilian
Ing. Magda și Adrian Ciungu
Art. Pl. Dumitrescu Anca
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Cursul “ STEREOTOMIE”, publicat de editura AGIR în 2O21 cu referire la publicația “Veacuri și Zidiri în piatră naturală” din anul 2017 a aceleiași edituri este dedicat:
– renașterii înnobilării construcțiilor din România cu piatră naturală, pentru rezistența. durabilitatea și frumusețea sortimentelor autohtone (Alun, Căprioara, Bărăști, Moneasa, etc.}.
- reînființării atelierelor de tăiere și prelucrare a blocurilor de piatră naturală folosite ca piese confecționate și finisate: placaje și piese volumetrice geometrice sau artistice,
– reînființării școlilor de meserii (cioplitorie și prelucrare a pietrei naturale) și formării meșterilor specializați în execuție – montaj pe șantiere,
– reintegrării în școala de arhitectură a stereotomiei conform regulilor științifice, economice, eficiente, de rezistență și estetice necesară arhitecților și studenților la lucrări noi sau de restaurare din piatră, în soluții de salvare a patrimoniului cultural.
Cursul este original și unic, dar nu exhaustiv exprimând un punct de vedere al experienței proprii a autorului.
Cursul analizează posibilitățile prelucrării și montării pietrei naturale în construcții în raport cu factorii de rezistență, structură, mediu, gelivitate și estetică a sortimentelor de piatră și execuției lucrării pe orizontală, verticală sau combinat. Defalcarea stabilită formează cele trei părți ale cursului astfel:
1.- Compoziția lucrărilor pe orizontală cuprinde după principiile generale ale stereotomiei în introducere, pardoselile ca lucrări pe orizontală și elemente de arhitectură simple din placaje.
2,- Compoziția lucrărilor pe verticală cuprinde lucrări de piatră din placaje, profile și piese volumetrice la pereți, stâlpi – coloane, ancadramente.
3.- Compoziția lucrărilor combinate orizontal cu vertical, cuprinde lucrări de piatră din placaje, profile și piese volumetrice la scări, balustrade, cornișe.
Publicația prezentă redă prima parte.
Fazele proiectului de stereotomie adaptate la releveul lucrării, diferă la cele trei părți pe tip de lucrări orizontal, vertical și combinat. Descrierea formării apareiajului științific și estetic cu stabilirea eficientă a dimensiunilor și formei pieselor necesare realizării lucrării este însoțită de imagini cu explicații. Ele pun în evidență necesitatea releveului structurii lucrării , adaptării sesizate necesar în STEREOTOMIE, folosirea tehnicilor în prelucrare și montaj cu etapele de execuție și detalierea pieselor unicat sau care nu sunt rectangulare, din extrasul de materiale .
O posibilă înțelegere, și ca urmare, găsirea soluțiilor în problemele ridicate de stereotomie, va putea da avânt și în viitor construcțiilor în folosirea pietrei prin o optimă satisfacere a rezistenței utilității și esteticii pe care acest curs a încercat să le scoată în evidență.