Days of Future Past - regenerare urbana zona Enkoping, Suedia

Autor(i):
Marius Găman, Ana-Maria Branea, Romina Popescu
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Sci-fi ne-a amăgit pe toți. Nu avem mașini zburătoare, androizi majordomi sau teleportare. Cu toate acestea, bunurile noastre pot fi livrate prin drome, automatizarea și producția digitală fac ca unele locuri de muncă să fie învechite, ne transformăm activ și inconștient mediul pentru a se potrivi mai bine mașinilor noastre nu nouă, iar comerțul electronic estompează relevanța teritorială și stabilește scena pentru moartea vieții urbane.
Spațiul urban își pierde caracteristicile de socializare, cultură și schimb de cunoștințe, după ce l-am transformat într-un instrument de reprezentare a puterii sau în spațiu de tranzit.
Într-o eră a dezvoltărilor tehnologice rapide și a comportamentelor, oportunităților și nevoilor în continuă schimbare, ce roluri și caracteristici pot îndeplini zonele urbane pentru a se revitaliza? Cum pot arhitectura și arhitecții contribuii? În mod ironic, răspunsul se află în arhitectura trecutului, mult aclamata sursa a mișcări a orașului productiv, utilizarea mixtă din Evul Mediu. Pentru a asigura viabilitatea orașului productiv, trebuie să-l facem rezistent la viitor și să-l ajustăm la contextul său local, fizic, social și economic.
Situat în Enkoping, Suedia, situl adăpostește zona de producție a orașului. Parțial funcțională, monofuncțională, compusă din hale industriale e în proximitatea centrului. Reconstruit după incendiul ce a distrus țesutul medieval, centrul modernist e strict zonificat și are nevoie de o mai bună conexiune la cartierele învecinate. Se propune o revenire la o formă urbană activă, adaptabilă, dezvoltată organic ca răspuns la contextul și resursele sale.
Proiectul rectifică absența țesutului medieval al orașului Enkoping, aliniindu-se la identitatea sa de cel mai vechi oraș din Suedia. Procentul ridicat de teren privat se pretează la un tip de dezvoltare flexibil, organic, atât pe orizontală cât și pe verticală, ce se poate adapta la trenduri viitoare de locuire, producție, comerț și servicii. Caracteristicile structurilor urbane medievale, noduri active create în jurul spațiilor publice la scară umană, utilizate intensiv, generate organic, cu densitate ridicată și mixt de funcțiuni sunt impregnate cu concepte contemporane care adresează protejarea mediului și adaptarea la schimbările climatice.
S-a propus o strategie bazată pe GIS, ce generează dinamic scenarii în baza investițiilor publice sau private din proximitate și cerințele urbane ale fiecărei funcțiuni pentru a promova o luare de decizii bine informată. Regândit drept un cartier cu locuri de muncă și educare, acesta profită de proximitatea zonelor de muncă complementare (inovare, logistică, servicii, manufactură), facilitățile dispersate de învățământ la scară mică (manufactura socială, laboratoare de fabricare, învățare prin practică) și locuințe tip GroLiWo. Definindu-se drept o forță de producție și inovare acesta își menține caracterul locuibil. Structura existentă a străzilor a fost menținută pentru a ușura dezvoltarea privată și a evita conflictele.
Noi spații publice au fost propuse pentru a completa rețeaua de noduri și a conecta situl la centrul și la cartierele învecinate, existente și viitoare. Fiecare nod este conectat cu cât mai multe alte noduri pentru a încuraja mobilitatea pietonală și pe bicicletă și a imita conectivitatea ridicată a unui țesut medieval.