Țesere urbană (Weaving together)

Autor(i):
Marius Găman, Ana-Maria Branea, Romina Popescu
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Cum poate un oraș pune patrimoniul în centru dezvoltării sale viitoare? Cum poate un oraș productiv să adopte adaptabilitatea și sustenabilitate pentru a atinge reziliență economică, ecologică și socială? Poate inovarea fi atinsă printr-un proces colaborativ?
Situat în Boras, Suedia, situl este o fostă zonă a industriei textile abandonată în urma crizei financiare. Proiectul preia identitatea industrial textilă a orașului și o transformă într-un proces de planificare. Se reneagă o abordare de tip top-down ce presupune existența unui viitor predictibil. Prin inovație la nivel de ghid arhitectural beneficiarii țesutului urban devin parteneri în țeserea acestuia.
Conceptul este aplicat la nivel teritorial, unind cartiere prin trasee urbane, verzi sau de accesibilitate; la nivel teoretic, funcțiunile sunt țesute într-o tapiserie 3D colaborativă; la nivel de proces, setul de instrumente urbane permite proprietarilor privați să colaboreze și să se adapteze contextului fizic și economic în perpetuă schimbare.
Proiectul aderă la principiul sustenabilității Reduce-Refolosește-Reciclează. Dezvoltarea tip plombă, flexibilă, mixed-use, bine conectată fizic și psihologic la cartierele învecinate, elemente naturale și centrul orașului reduce dependența de automobil, deoarece locuințele, producția, comerțul și relaxarea converg. Țesutul urban dens cu o bună accesibilitate locală și regională prin transport în comun, pietonal și cu bicicleta rezultă într-o utilizare eficientă a terenului.
Instrumentele Tabula plena adresează Refolosirea la nivel de arhitectură și conservare. Propunerea se concentrează pe primii 2 R, deoarece reciclarea materialelor din demolări e varianta ușoară, și comună. Propunem o abordare a conservării urbane a fostelor zone industriale tip Tabula plena, respingând tipica tabula rasa a dezvoltărilor imobiliare. Un catalog cu 12 alternative a formei arhitecturale este propus a se folosi pentru fiecare parcelă în funcție de context, clădiri și mix-ul de funcțiuni ales. Fiecare alternativă este însoțită de o evaluare schematică a costului de realizare, POT și CUT, pentru o mai bună informare a proprietarilor asupra opțiunilor posibile. Alternativele variază de la o repartiționare și refuncționalizare convențională, demolarea clădirilor secundare sau degradate, sau schimbarea fațadelor până la diferite forme de extindere și dezvoltare sau chiar menținerea doar a structurii pentru a da formă noilor spații publice. Evaluări economice și estetice dictează soluția optimă. Fiecare alternativă se poate aplica individual sau se pot combina.
Se creează astfel o multitudine de viitoruri posibile, continuu adaptabile și capabile de răspuns rapid la nevoile locuitorilor sau orașului.