Modernismul socialist în România și Republica Moldova / Socialist Modernism in Romania and the Republic of Moldova

Autor(i):
Asociatia Birou pentru Arta si Cercetare Urbana
Colectiv proiect / Project team:
arh. Dumitru Rusu (autor)
artist plastic / curator Ştefan Rusu
artist plastic Alla Rusu
arh. Sorina Varenic
Consultant / Consultant:
dr. arh. Tamara Nesterov

Redactor / Editor: Dumitru Rusu
Traducere și corectură / Translation and proofreading: Domnica Macri
Apărut / Published: 2020
Tiraj / Print run: 800
Ediția a II-a, revizuită / Second Edition, revised
Biroul:
BACU
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Albumul prezintă obiective reprezentative pentru arhitectura modernist-socialistă din România și Republica Moldova - anii
1955-1989/91. Asociația B.A.C.U. introduce și argumentează tendințele modernist socialiste, prezintă, prin fotografii color, o imagine funcțională a clădirilor și elemente ale acestora, de multe originale, care sintetizează cultura și tradiția locală, și ne pune la curent cu starea lor actuală de conservare. Edificiile care facparte din acest album poartă semnăturile unor arhitecți emeriți.