Argument - studii și cercetări științifice de arhitectură și urbanism

Autor(i):
Președinte de onoare si coordonator nr. 1-10: prof. dr. arh. Daniela Rădulescu-Andronic /
Coordonator > nr.10: prof. dr. arh. Anca Mitrache /
Secretar general de redacție: asist. dr. arh. Anda-Ioana Sfinteș
Colaboratori:
Colegiul de redacție:
lect. dr arh. Constanța Carmina Gheorghiță (Facultatea de Ahitectură „G. M. Cantacuzino” Iași)
dr. arh. Iris Ganea-Christu (UAUIM)
mrd. antropologie Ruxandra Păduraru (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București)
arh. Ruxandra Balcanu
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Revista ARGUMENT este tipărită anual, începând cu anul 2009, la editura Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București și cuprinde cercetări din domeniile arhitecturii, urbanismului, arhitecturii de interior şi din domenii conexe. Revista se bucură de aportul unor autori şi referenţi (care asigură un proces de double blind peer review) din ţară şi din străinătate. Lucrările publicate urmăresc tematici variate, lansate în cadrul sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice organizate în cadrul Departamentului Sinteza Proiectării de Arhitectură al UAUIM.
Revista Argument a urmărit, încă de la tipărirea primelor numere:
_asigurarea relevanței teoretice și metodologice (prin actualitatea subiectelor dezbătute, prin calitatea științifică a articolelor publicate, prin deschiderea unui dialog cu discipline conexe)
_promovarea creației contemporane (prin articolele ce prezintă demersurile personale ale autorilor atât din punct de vedere teoretic, cât și practic).
Revista este indexată, până în prezent, în bazele de date CEEOL, ERIH Plus (din 2019) și acreditată categoria B de CNCS în 2020.
Până în prezent au fost publicate următoarele numere:
Argument nr. 1/2009 – ]re[generarea peisajului urban / arhitectural
Argument nr. 2/2010 – Valori de patrimoniu si arhitectura contemporana
Argument nr. 3/2011 – UPGRADE – Cercetare. Tendințe
Argument nr. 4/2012 – UPGRADE – dezvoltare prin continuitate
Argument nr. 5/2013 – Experimente urbane/evenimente culturale
Argument nr. 6/2014 – Ambient sustenabil
Argument nr. 7/2015 – Cercetarea prin proiect
Argument nr. 8/2016 – Educația în arhitectură
Argument nr. 9/2017 – Arhitectura recentă – discurs critic
Argument nr. 10/2018 – București – capitală culturală europeană
Argument nr. 11/2019 – Locuirea. Context și perspective
Argument nr. 12/2020 – Spațiul construit. Concept și expresie
În lucru: Argument nr. 13/2021 – Versatilitatea spațiului construit