Domeniul Cantacuzino Florești. Despre trecut, prezent și viitor

Autor(i):
Alexandru Mexi
Delia Bălăican
Carmen Tănăsoiu
Mihaela Criticos
Matei Bogoescu
Colaboratori:
Colaboratori:
Ioana TUDORA
Oana PÎRVU
Mariana NIȚU
Pierre BORTNOWSKI
Editor: Ileana MARIN
Redactor: Eugenia PETRE
Graphic design: arh. Octavian CARABELA
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Volumul abordează istoria, evoluția, valoarea culturală și arhitecturală a unuia dintre cele mai mari și mai complexe domenii nobiliare extraurbane de la sud de Carpați. Întins pe mai bine de 150 de hectare, Domeniul Cantacuzino din Florești cuprinde un mare palat - astăzi în ruină -, un ansamblu de pavilioane ridicate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, un turn de apă în ruină falsă, o biserică de curte, un parc de preumblare, mai multe vechi grădini utilitare, un vast parc de vânătoare. Mi mult, în imediata vecinătate a domeniului se află una dintre cele mai vechi uzine electrice din Prahova.
În ciuda unui bogat patrimoniu cultural, construit și peisager, puține se cunosc despre Domeniul Cantacuzino și despre Uzina „Steaua Electrică”. Volumul vine așadar în sprijinul monumentelor istorice de la Florești și aduce în rândul specialiștilor și al publicului larg o amplă colecție de documente, planuri și imagini de epocă, unele necunoscute până în prezent și publicate pentru prima dată. Atent analizate și prelucrate de un colectiv interdisciplinar de autori cunoscuți pentru activitatea lor în domeniul cercetării, prezervării și valorificării monumentelor istorice, aceste documente de arhivă întregesc imaginea vastului domeniu nobiliar de pe Valea Prahovei și deschid noi perspective de cercetare, inventariere, conservare și restaurare a tuturor acestor obiective de patrimoniu cultural imobil.
Apărut în 2018 la editura Simetria, în contextul celebrării Anului European al Patrimoniului Cultural, volumul a prefațat o serie de viitoare proiecte dedicate Domeniului Cantacuzino și Uzinei „Steaua Electrică”, dintre care merită menționate trei ediții consecutive (2019-2021) ale unei școli de vară internaționale dedicate cercetării parcului-monument istoric, unui proiect de conservare a palatului „Micul Trianon” și unui altuia dedicat turnului de apă și, nu în ultimul rând, unui studiu de fundamentare a clasării uzinei electrice în Lista Monumentelor Istorice din România.