Locuințe pentru muncitori și funcționari: Casa Construcțiilor și parcelarea Vatra Luminoasă (1930-1949)

Autor(i):
Andrei Razvan Voinea
Irina Calotă
Biroul:
Asociatia Studio Zona
Colaboratori:
Editor: Dana Dolghin
Fotografii: Andrei Mărgulescu, Sabin Prodan, Ileana Gabriela Szasz
Reproduceri grafice: Irina Calotă, Irina Marinescu
Grafică: Faber Studio (Max Gruenwald)
PR: Mircea Dragomir, Cristina Mitroi
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Cea de-a doua carte publicată de Asociația Studio Zona investighează istoria Casei Construcțiilor, instituția de stat responsabilă cu întocmirea și aplicarea politicii de locuire între 1930 și 1949 și analizează detaliat edificarea parcelării Vatra Luminoasă, din București, principala sa realizare urbană. Este o istorie scrisă pe baza colaborării din ultimii ani dintre autori, arhitecta Irina Calotă-Popescu și istoricul Andrei Răzvan Voinea. Am considerat că această colaborare interdisciplinară este necesară pentru a înțelege și explica istoria Casei Construcțiilor, caracterizată printr-o complexă relație cauzală între ideologia politică, aspectele administrative ce au condiționat procesul edificării de parcelări și abordările arhitecturale și urbanistice. Cartea reprezintă continuarea studiilor precedente publicate de autori, "Dincolo de centru. Politici de locuire în București (1910-1944)" și "Idealul locuirii bucureștene: familia cu casă și grădină. Parcelările Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine – București (1908-1948)". Această continuare s-a axat pe cercetarea detaliată a Casei Construcțiilor și s-a concretizat sub forma primei inițiative de acest fel în mediul editorial din România, concentrată asupra activității acestei instituții și a contextului care i-a condiționat evoluția. Pentru ambii autori, studiul a rezultat din necesitatea completării analizelor critice aplecate asupra Bucureștiului dintre cele două războaie mondiale. Cartea "Dincolo de centru...", a Irinei Calotă, s-a axat pe politicile de locuire din București, în ansamblul lor, și era în curs de publicare când Arhivele Naționale Istorice Centrale au dat în folosință fondul documentar al Casei Construcțiilor, motiv pentru care istoria acestei instituții a făcut doar obiectul unor subcapitole, subordonate temei majore de cercetare. "Idealul locuirii bucureștene..." s-a axat exclusiv pe studierea Societății Comunale pentru Locuințe Ieftine, activitatea Casei Construcțiilor fiind exclusă din cercetare. Pe baza bogatului fond arhivistic cercetat la Arhivele Naționale, deschis în 2016, am considerat că această instituție, Casa Construcțiilor, împreună cu parcelarea Vatra Luminoasă, merită mai mult decât un capitol într-o carte și am ales să îi analizăm evoluția drept actor principal în istoria devenirii urbane a Bucureștiului. Am consultat minuțios cele mai importante dosare din fondul arhivistic, un proces care s-a oprit în 2020, din motive independente de voința noastră, fapt ce a făcut imposibilă o investigare completă a materialului. Complementar eforturilor autorilor, editorul cărții, Dana Dolghin, a îmbogățit studiul prin analiza mișcării socialiste în prima jumătate a secolului al XX-lea.