Teoria Proiectului de Arhitectură. Idei construite | Architectural Design Theory. Built Ideas

Autor(i):
© 22 autori a-z | © 22 authors a-z :
Vladimir Arsene, Maria Boștenaru Dan, Daniel Comșa, Iulius Cristea, Vlad Eftenie, Mihaela Hărmănescu, Adrian Ioniță, Nicole Lefter, Elena Cristina Mândrescu, Marina Mihăilă, Anca Mitrache, Adrian Moleavin, Andra Panait, Michael Perciali, Dragoș Popescu, Magdalena Stănculescu, Adrian Spirescu, Dorina Onescu-Tărbujaru, Bogdan Tofan, Ana-Maria Vesa-Dobre, Marius Voica, Mihaela Zamfir.
Biroul:
Departament Sinteza Proiectării de Arhitectură, UAUIM
Colaboratori:
Mulțumiri: Editurii Universitare Ion Mincu & Elena Dinu (Director EUIM)
Kindly thanks to: Ion Mincu University Publishing House & Elena Dinu (Director EUIM)
Localizare:
România

Comentariul autorului:

ebook
https://www.uauim.ro/departamente/sp/tpa/
https://www.uauim.ro/departamente/sp/tpa/TPA-idei-construite.pdf

editori & coordonatori carte | book editors & coordinators
Magdalena STĂNCULESCU, Marina MIHĂILĂ, Mihaela ZAMFIR.

Teoria Proiectului de Arhitectură. Idei construite
Volumul este dedicat și conține articole pe temele unor prelegeri de teoria proiectului de arhitectură, prezentând cunoștințe și rezultate inovative din educația de arhitectură, cercetare și practica profesională. Prelegerile au fost susținute de către profesori arhitecți invitați, între 2017 și 2020, activitate desfașurată în cadrul Departamentului Sinteza Proiectării de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură, UAUIM București.
Architectural Design Theory. Built Ideas
The volume is dedicated to and contains articles on few lectures’s themes on theory of architectural design, presenting the knowledge and innovative results from architectural education, research and professional practice. The lectures were supported by invited professors-architects, between 2017 and 2020, activity developed within Synthesis of Architectural Design Department, Faculty of Architecture, UAUIM Bucharest.

Cartea Teoria Proiectului de Arhitectură. Idei construite este material educațional și de cercetare, și este pus la dispoziție pentru lectură și citare pe pagina web a universității. / The book Architectural Design Theory. Built Ideas is educational and research material, and it is available for lecture and citation on the webpage of the university.
https://www.uauim.ro/departamente/sp/tpa/TPA-idei-construite.pdf

Toate drepturile rezervate. Nici o parte din această publicaţie nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă prin orice mijloace de natură electronică, mecanice, de copiere, înregistrare sau alte forme fără permisiunea prealabilă a editurii și a autorilor.
Articolele reprezintă punctul de vedere al autorilor, și nu reprezintă un punct de vedere al instituției / universității, sau editurii.
All rights reserved. Any part of this publication cannot be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, copying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher and the authors.
The articles represent the point of view of authors, and they do not represent any point of view of the institution / university, or publisher.