Restaurarea mănăstirii minoriților din Kanta

Autor(i):
Arhitectură: Tövissi Zsolt, Forró Emőke, Dénes Péter, Tövissi Márton
Structură de rezistență: Bodor Csaba, Ferenczi Z. Sámuel
Instalații de încălzire și sanitare: Deák Ferenc
Instalații electrice: Balázs Csaba
Biroul:
planT studio
Colaboratori:
Constructor: Construcții Conico - Szőcs Gyula, Domokos Kinga, Hável Sándor și mulți alții
Tâmplării: Incze Attila
Restaurare fațade și stucaturi: Tüzes István
Localizare:
România, jud. Harghita, Târgu Secuiesc
Parametri:
RH: S+P+1 / Sd: 3000 m2 / Su: 2230 m2 / POT: 39 / CUT: 1.00 / Cost: 1000 €/m2

Comentariul autorului:

Context istoric.
Ansamblul baroc al mănăstirii minoriților din Kanta este un element arhitectural şi artistic remarcabil în peisajul oraşului Târgu Secuiesc. Biserica romano-catolică a fost construită între anii 1722-1795 în stil baroc. Înaintea terminării bisericii, în 1740 s-au demarat lucrările pentru alipirea la corpul bisericii a unei mănăstiri pentru minoriţi.
Clădirea a funcționat ca mănăstire a minoriților, mai târziu ca și colegiu gimnazial catolic. În a doua jumătate a secolului 20 a devenit parțial abandonată, urmînd ca în 1969 acoperișul învelit cu șindrilă să fie incendiat. După acest eveniment, deși a fost reacoperită, nu a mai fost folosită din cauza deteriorărilor structurale.
Fațada cea mai impozantă și lungă a mănăstirii, cea de vest dispune de o tratare arhitecturală de stil neoclasic târziu cu unele elemente specifice romantismului goticizant, tipic anilor 1820–1840. Zidul fațadei, din cauza degradărilor structurale, s-a desprins complet de clădire, suportat doar de câțiva tiranți metalici.
Refectoriul – spațiul cel mai reprezentativ al ansamblului - a fost acoperit cu o boltă semicilindrică cu patru perechi de penetrații, dintre care cele de mijloc s-au prăbușit. Spectaculozitatea încăperii este oferită de bogata ornamentică barocă de stucatură, splendidă și în starea de ruină înainte de renovare.

Destinația clădirii.
După ce a ajuns în stare nefuncțională, una dintre problemele majore – ca de obicei - a fost găsirea unei destinații adecvate. Prin suportul multora, și după multe schimbări, în final s-a ajuns la soluția de a găzdui în clădire o școală profesională și colegiu. Lucrările de renovare au fost finanțate de Guvernul Ungariei.

Lucrări de restaurare.
Principiul arhitectural al reabilitării și refuncționalizării se bazează pe ideea reabilitării autentice a clădirii istorice, preponderent baroce, cu spațiile funcționale interpretate flexibil pentru diferite utilizări în perspectivă. În aceste spații se vor organiza diferite activități, dar cu condiția păstrării caracterului clădirii. În această idee s-a decis soluționarea grupurilor sanitare și a spațiilor tehnice în afara clădirii istorice, într-o extindere pe fosta amprentă a depozitului demolat, alipit laturii nordice.
Alt element important al soluției este încălzirea prin pardoseală, evitând apariția radiatoarelor în fața ferestrelor, care ar fi alterat semnificativ caracterul spațiilor interioare.

Consolidare structurală.
Din cauza complexității intervențiilor, aici ne rezumăm doar la enumerarea elementelor cheie ale intervențiilor de consolidare.
Una dintre problemele majore a fost coborîrea și ținerea sub control permanent a nivelului apelor freatice, prin puțuri de colectare a apelor și pomparea lor înspre pârâul Turia.
Pentru reducerea umezirii cauzate de capilaritatea zidăriilor, s-a utilizat sistemul Biodry, soluțiile tradiționale nefiind posibile în acest caz particular din cauza zidăriilor mixte de cărămizi și pietre cu formă neregulată. Zidăriile au fost întărite prin injectări, rezidiri, plombări, țeseri, rostuiri.
Planșeele din lemn au fost înlocuite de un sistem alcătuit din grinzi metalice cu tablă cutată zincată și suprabetonată. Grinzile metalice constituie un sistem zăbrelit orizontal ancorat în zidăriile portante exterioare și interioare. Astfel s-au realizat legăturile orizontale de tip șaibă rigidă la fiecare nivel al ansamblului structural.