Consolidare, restaurare și punere în valoare - biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” Vârtop

Autor(i):
Remon Proiect: arh. Constanța Carp, arh. Smaranda Baciu, arh. Magdalena Vladimirescu
Biroul:
REMON PROIECT
Colaboratori:
structură: ing. Mihai Biriș, ing. Lucia Giosan
instalații: ing. Gheorghe Păunescu
consultanță: Duopart
pictură: Patrimoniu Restauro - specialist restaurator Nicolae Drăgușin, specialist restaurator Dumitru Gorea
constructor: Taina Lemnului - Pop Vasile
comunicare: arh. Irina Petra Gudană, arh. Magdalena Vladimirescu
Localizare:
România, jud. Dâmbovița, Cândești-Vale
Parametri:
RH: P / Sd: 98 m2 / Su: 55 m2 / POT: 5 / CUT: 0.05 / Cost: 7333 €/m2

Comentariul autorului:

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Vârtop – Cândești Vale, județul Dâmbovița, este o biserică ortodoxă cu o vechime de peste 300 de ani și este monument istoric de interes național - cod LMI DB-II-m-A-17409.
În ceea ce privește apariția și construcția bisericii, poveștile sunt misterioase. Se pare că ea nu a fost ridicată de săteni aici ci adusă de undeva, amplasată în vechea vatră a satului și apoi strămutată în 1713 pe dealul Vârtop, când s-a așezat și comunitatea.

La momentul acela ea a fost demontată și astfel pereții interiori au suferit modificări. Tot atunci s-a realizat și primul strat de pictură în frescă. În timpul lucrărilor ulterioare de reparații, în 1803, s-a executat al doilea strat de pictură în frescă de către Enache Zugrav, așa cum menționează pisania amplasată în pronaos.

Biserica a fost întreținută până în 1882, când a fost părăsită pentru o nouă biserică mai mare din vatra satului. De atunci a căzut pradă intemperiilor și degradării însă începând cu anii 1960 comunitatea a luat măsuri pentru recuperarea bisericii.

În 2016 au fost inițiate proiectul și lucrările de consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii. Acestea au constat în:

- Consolidarea infrastructurii și a suprastructurii bisericii
- Revizuirea șarpantei din lemn a navei și turnului clopotniță;
- Restaurare pictură interioară și exterioară;
- Tencuială interioară cu mortare speciale de restaurare în zonele în care nu se mai poate recupera pictura;
- Înlocuire integrală a învelitorii din șindrilă;
- Recondiționare tâmplărie interioară și exterioară din lemn de stejar;
- Desfacere a pardoselii din lespezi de piatră, executarea straturilor de rupere a capilarității, remontarea lespezilor din piatră recuperate originale și completarea pardoselii cu piatră de aceeași formă și dimensiune ca cea existentă;
- Tratarea tuturor elementelor din lemn cu soluții de ignifugare și tratamente împotriva agenților bio-degradabili;
- Prevederea trotuarului perimetral bisericii;
- Prevederea instalațiilor aferente
- Sistematizarea verticală a terenului cu prevederea pantelor de scurgere a apelor pluviale;
- Alei de acces, dalaje, plantații decorative;
- Tratare și expunere cruci vechi din piatră, recuperate și inventariate din cimitirul adiacent bisericii;
- Instalații exterioare de iluminat architectural;
- Realizare împrejmuire cu poartă de acces în incintă.

Biserica de lemn ”Cuvioasa Paraschiva” are un plan dreptunghiular, cu un naos ușor lărgit față de pronaos și altar, cu bolți independente deasupra naosului și pronaosului.

Absida altarul de formă pentagonală atât la interior cât şi la exterior a primit ca sistem de acoperire o boltă alcătuită din grinzi curbe de lemn ce se descarcă pe pereții laterali.
Altarul este despărţit de naos printr-un iconostas de zidărie de cărămidă, având o grosime de cca. 50 cm. Străpuns de golul ușilor împărătești și diaconești acesta are o profilatură care face demarcația registrelor.

Naosul, de formă aproape pătrată (5.36 m x5.44 m), este acoperit și el cu o boltă de lemn semicilindrică pe arce de lemn.
Despărţirea naosul de pronaos s-a făcut tot printr-un perete plin de zidărie ce ajunge până la boltă, cu o grosime de 55 cm, străpuns de o singură deschidere, încadrat fiind de alte două goluri – firide.

Pronaosul cu o lungime de 4,48 m. şi o 1ățime de 4,04 m, a primit același sistem de boltire ca și în naos, unde bolta se sprijină pe grinzile longitudinale ce merg în lungul pereţilor de nord şi de sud.

Biserica se încheie cu un pridvor deschis, de formă dreptunchiulară cu o lungimea de 4,80 m şi o lăţimea 2,26 m, care este sprijinit pe şase stâlpi de lemn – patru frontali și doi laterali, sculptaţi cu fusurile galbate, de secţiune circulară și cu capiteluri înflorate. Accesul la pod se realizează printr-o scară de lemn alipită peretelui pridvorului.

Turla, cu rol de clopotniță amplasată pe pridvor și călcând un pic pe pronaos, este de plan hexagonal. Uşa de acces în clopotniță este prinsă într-un cadru săpat având un motiv original, care se regăsește la brâul ce înconjoară biserica. În turlă se accede de asemenea, pe o scară de stejar, asemănătoare cu cea din pridvor.

Întreaga pardoseală a bisericii era inițial din lespezi de piatră. Ea a fost desfăcută pentru lucrările necesare de infrastructură. Toate elementele ce s-au recuperat au fost remontate conform modelului original, fiind completate cu piese compatibile, de aceeași calitate.

Pereții de închidere originari, realizați din bârne și scânduri din lemn de stejar au fost păstrați în integritate. Planșeele și structura acoperișului au fost realizate tot din lemn de stejar dar din cauza degradărilor și problemelor lor, au fost refăcute identic, din lemn nou. De asemenea, învelitoarea din șiță de lemn de brad a fost refăcută cu lemn nou.

Pictura de pe peretele pictat din pridvor și de pe pereții interiori ai bisericii a fost restaurată de pictori specializați iar acolo unde ea a fost irecuperabilă s-au folosit tencuieli cu mortare speciale de restaurare.

Pentru asigurarea durabilității și conservării optime, lucrările de restaurare nu au constat doar în îmbunătățirea aspectului bisericii ci și dotări realizate conform cerințelor contemporane și amplasate în mod discret, spre a nu altera estetica generală a monumentului.

Datorită faptului că biserica se găsește în inima unui vechi cimitir, crucile din piatră ce s-au găsit aici au fost recuperate, restaurate și incluse în noua amenajare exterioară pentru a face parte din această nouă parte de istorie a bisericii.

www.remonproiect.ro