Ogoi - Loc bun de adunat

Autor(i):
arh. Alexandra Mihailciuc,
arh. Andrei Tache
Bianca-Maria Bălșan
Colaboratori:
Andrei Mihail
Oana Perju
Oana Constantin
Corina Moșescu
Localizare:
România, jud. Mehedinți, Balta

Comentariul autorului:

Ogoiul este casa comunității din satul Balta interesată să își valorifice patrimoniul local, a echipei Asociației MAIE și a studenților care își petrec verile în Geoparcul Platoul Mehedinți pe timpul școlilor de vară de arhitectură și antropologie organizate de echipa asociației.

Ajunsă în 2021 la cea de-a V-a ediție, școala de vară le propune participanților să se implice activ într-un proces de identificare și valorizare a oportunităților de dezvoltare din regiune, pornind de la trei piloni principali ai fondului local: natura, comunitatea și spațiul construit.
Începând cu 2019, școala de vară a fost dedicată revitalizării fostei primării și dezvoltării unei noi funcționalități a spațiului: centru pentru comunitate, turiști și participanții la școlile de vară.
Casa restaurată poartă numele de „OGOI”, un arhaism folosit încă în Mehedinți, definit prin termeni ca: liniște, calm, grijă, pace și bucurie. Procesul de amenajare a urmărit să reflecte titlul oferit imobilului, prin crearea unui echilibru între spiritul locului, elementele de patrimoniu local descoperite în cadrul cercetărilor antropologice, pe de o parte, și nevoile și gusturile omului contemporan, pe de altă parte.
OGOI este o casă care crește vie în Geoparcul Platoul Mehedinți prin energia, creativitatea și munca comunității și a participanților la școlile de vară, având în paralel misiunea de exponat al practicilor de construire din trecut.
Conceptul intersectează elemente de amenajare tradițională a gospodăriilor din Geoparc, descoperite în timpul cercetărilor și interviurilor cu localnicii, cu viziunile experților în arhitectură și design implicați în proiect și cu ideile tinerilor participanți la școala de vară, care au avut prilejul să vizualizeze și să parcurgă un proces integral și coerent - de la concept, schiţe și măsurători, până la executarea obiectelor de mobilier și amenajarea interioară a spațiului
Toate acțiunile din cadrul edițiilor anterioare ale școlii de vară (2016-2020) s-au fundamentat pe cercetări antropologice derulate în sat și regiune. Acestea au stat la baza fiecărei decizii privind restaurarea și amenajarea spațiului. Scopul este de a surprinde esența, spiritul comunităților care au locuit aici pe parcursul secolelor în perfectă comuniune cu natura și cu mediul înconjurător.
La finalul proiectului de restaurare, încăperile Ogoiului vor reda, prin amenajare şi design de interior, poveşti interactive care pornesc de la temele cercetărilor antropologice despre cultura şi istoria locului derulate cu implicarea tinerilor participanți la școala de vară.
După ce va fi complet utilat şi funcţional, imobilul va juca rolul unui spațiu cultural pentru comunitate și turiști și a unui „cartier general” al Asociaţiei MAIE în demersul de valorificare a peisajului local din Geoparcul Platoul Mehedinţi.