Schönberg Live Studio 2021

Autor(i):
Coordonatori activități practice: Sebastian BETHGE, restaurator dulgher, Stiftung Kirchenburgen - coordonator dulgherie (șură), Liviu GLIGOR, conf.dr.arh., UAUIM - coordonator zidărie și finisaje (grajd), Cristina CONSTANTIN, șef lucr.dr.arh., UAUIM - coordonator proiectare scenarii de refuncționalizare, Coordonator științific: Ioana ZACHARIAS VULTUR, asist.dr.arh., UAUIM, coord. CSAV Journal și Centrul CSAV, Coordonator parteneriate: Alina CHICIUDEAN, econ.dr., ARCHÉ, Coordonator proiect cultural: Claudia POPESCU, muzeograf dr.arte vizuale, CED UAUIM
Colaboratori:
Invitați prelegeri:
Martin RILL, prof.muzeograf, Universitatea Pecs
Ștefan BÂLICI, conf.dr.arh., UAUIM, director INP
Alina CHICIUDEAN, Anca MAJARU, Raluca BĂRBULESCU - Echipa ARCHE
Andreea IOSIF, conf.dr.arh. Hi-Tech Learning Centre, UAUIM
Daria PÎRVU, geograf
Cosmin IGNAT, istoric, Muzeul ASTRA
Liviu GLIGOR, conf.dr.arh., UAUIM
Foto: Ștefan Stoica, Daniel Miroțoi, echipa Schönberg Live Studio 2021
Localizare:
România, jud. Sibiu, Dealu Frumos

Comentariul autorului:

Schönberg Live Studio 2021 este o școală de vară - pilot bazată pe conceptul de „atelier live în aer liber” și principiile de „learning by doing” și „hands on”. Ideea pornește de la rolul esențial al învățării practice în îmbinare cu teoria, prin puterea de întipărire în memorie și înțelegerea logică a unor principii complexe de construcție. Concret s-a realizat intervenția practică asupra unei șuri într-o gospodărie specific săsească, din satul Dealu Frumos (în limba germană, Schönberg) aflat în centrul geografic al țării, în județul Sibiu, în imediata apropiere a Centrului CSAV din Biserica Fortificată Dealu Frumos. Este vorba despre o cooperare între mediul universitar de arhitectură, organizații de specialitate și invitați deosebiți, care vine în sprijinul unei nevoi reale de experiență practică și de intervenție pe patrimoniu, prin formarea de abilități și competențe esențiale. Participanții pot deveni astfel mai buni cunoscători ai unor specialități cu care se vor întâlni în parcursul lor profesional. Participanții la școala de vară au fost studenți la toate facultățile de profil din țară, din toți anii de studiu, inclusiv de nivel master și doctorat, precum și arhitecți stagiari înscriși la filialele OAR. Alături de transmiterea de cunoaștere, formarea de relații între specialiști și participanți, precum și dezvoltarea unei rețele de viitori profesioniști ai patrimoniului, împărtășirea de valori și preocupări comune a avut și un puternic rol coagulant de socializare pe principiul „Heritage & Wellbeing”. În completarea activităților practice, participanții au avut parte de prelegeri ale invitaților speciali, de discuții libere și apropierea de meșteri locali, vizite la șantiere din vecinătate și alte bogate experiențe culturale locale. Organizată în două serii pe perioada a două săptămâni 16 - 29 august, Schönberg Live Studio 2021 a cultivat continuitatea între cele două părți și buna colaborare între diferitele echipe pe specialități. Activitățile defășurate în cadrul Schönberg Live Studio 2021 au permis contactul cu aspecte difierite ale arhitecturii și construirii, punând accentul pe cea de-a doua. Astfel, în atelierul de dulgherie coordonat de Sebastian Bethge (restaurator dulgher) a fost refăcută o parte a structurii uneia dintre șurile din gospodărie, atelierul de zidărie și detaliere tehnică coordonat de Liviu Gligor (arhitect specialist în restaurare) a permis înțelegerea „pe viu” a materialelor și lucrul concret asupra unor porțiuni de zid, iar atelierul de proiectare condus de Cristina Constantin (arhitect și scenograf) și-a propus cercetarea in situ, atât prin explorarea directă a satului, a istoriei gospodăriei și etapelor de construire, înțelegerea valorilor și caracteristicilor spațiale ale diferitelor corpuri de clădire, precum și discutarea unor scenarii funcționale în acord cu acestea. La finalul fiecăreia dintre cele două serii a fost organizată o expoziție eveniment de tip „porți deschise” care a permis atât interacțiunea cu oameni din sat sau specialiști și diseminarea rezultatelor școlii de vară, cât și o reflecție critică asupra parcursului și posibilităților de îmbunătățire a activității. În viziunea noastră, Schönberg Live Studio este un concept flexibil, care poate fi dezvoltat în fiecare an pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de formare și intervenție, temelor de actualitate și chiar „exportat” în viitor și în alte situri rurale din rețeaua satelor săsești.