Straulești 115 - Clădire rezidențială

Autor(i):
arh. Ioana Pădure, arh. Sonia Petrea (Roman), arh. Adrian Șandor, arh. Simona Meilescu
Biroul:
K-BOX Construction Design SRL
Colaboratori:
Structură: ing. Traian Radu, ing. Ivan Caraman - K-BOX Construction Design SRL
Instalații: Ecoterm SRL, Alterman Engineering SRL
Constructor: Voinea Construct SRL
Localizare:
România, București
Parametri:
RH: P+2E+M / Sd: 1434 m2 / POT: 44 / CUT: 1.77

Comentariul autorului:

Situat într-o zonă dinamică şi versatilă, micul imobil rezidenţial îşi propune să se integreze atât în ţesutul de locuire individuală, al cărui specific este volumul ascuţit al învelitorii tip şarpantă, cât şi în cel de locuire colectivă şi semicolectivă cu volume ceva mai puţin conservatoare. În acest sens s-au considerat următoarele: un volum (secundar) - “învelişul” tip şarpantă, care “îmbracă” volumul principal, paralelipipedic; un alt un volum (terţiar) - prismă triunghiulară – mansarda pe două niveluri, se regăseşte astfel amplasat protejat între cele doua volume.