|-MALAXA| = |MALAXA|

Autor(i):
Moleavin Adrian
Biroul:
moleavin arhitectura srl
Colaboratori:
Catrina Alina, Bleotu Laura, Urlan Patricia, Voicu Oana
Localizare:
România

Comentariul autorului:

COMPLEXITATE
Reactivarea şi valorificarea multivalentă a unui sit industrial de dimensiunea şi importanţa Uzinei de ţevi MALAXA, presupune o abordare flexibilă, adaptabilă în timp conform unor noi necesităţi ce apar mereu în utilizare şi, mai ales, care să respecte specificul fluid al societăţii actuale, aflată în plin proces de trecere de la o societate „standardizată”, bazată pe producţie materială, către o societate „personalizată”, bazată pe cunoaştere şi producţie intelectuală.
În acest context, propunerea vizează transmutarea halei istorice într-un hub culturalo-economic, după un model de dezvoltare complex, organic, într-un sistem deschis, aflat în permanentă comunicare şi interschimb cu oraşul şi comunitatea. Structura existentă, vechiul schelet, devine generator şi adăpost al unor noi activități umane.

INTERVENȚIE MINIMĂ
Se propune restaurarea şi conservarea halei MALAXA, valorificarea acesteia atât drept exponat, cât şi ca palimsest al dezvoltării culturalo - economice urbane bazată pe complexitate, cercetare şi creativitate.
Ulterior restaurării structurii metalice se propun lucrări de amenajare a suprafeţei interioare orizontale care să subîmpartă spaţiul în platforme funcţionale şi spaţii verzi. Hala rămâne în proprietatea primăriei.

MIXITATE FUNCȚIONALĂ
Fiecare platformă astfel creată poate fi închiriată de unul sau mai mulţi investitori, fiecare dintre aceştia urmând să instaleze module funcţionale prefabricate, proiectate şi conformate încât să răspundă nevoilor proprii şi care vor rămâne în proprietatea acestora. Se propun module uşoare, din materiale recilabile, în sistem de construcţii semi-temporare, conectate la un sistem integrat de instalaţii preinstalat în interiorul halei.
Se propun funcţiuni care să se adreseze atât comunităţii locale, cât şi altor investitori şi utilizatori din oraş sau din afara acestuia: cercetare, educaţie, mică producţie, birouri, expoziţie (interioară şi exterioară), activităţi sportive şi de relaxare, activităţi culturale, cazare temporară.

FLEXIBILITATE FUNCȚIONALĂ
Suprafeţele interioare mai mari se vor realiza prin cuplarea orizontală sau verticală a modulelor, fără însă a atinge structura istorică a halei. Spaţiile anexe existente în subsolul halei vor fi închiriate antreprenorilor drept spaţii de producţie şi/sau depozitare, sau pentru alte activităţi ce nu necesită lumină solară. Modularitatea volumetrică oferă posibilitatea creşterii sau reducerii în timp a activităţii, relocarea sau refuncţionalizarea, conform cu cerinţele şi oportunităţile economice şi culturale.

SUSTENABILITATE ECONOMICĂ
Modelul de dezvoltare / valorificare propus are avantajul de a putea fi implementat în etape succesive, conform nevoilor dar şi posibilităţilor financiare, cu o investiţie iniţială minimă din partea autorităţilor. Este complet reversibil şi transformabil în timp, fiind mereu adaptat contextului social, economic şi cultural aflat în evoluţie continuă.

SUSTENABILITATE ECOLOGICĂ
Întregul complex este eco-sustenabil şi durabil. Se aplică conceptul de „cutie în cutie”, în care volumul de aer al halei, închis dar nu şi încălzit, devine spaţiu tampon ce protejează modulele interioare. Acestea nu au contact direct cu aerul exterior şi sunt protejate împotriva aerului rece pe timp de iarnă, împotriva supraîncălzirii pe timp de vară şi împotriva intemperiilor. Se utilizează doar materiale ecologice.
Curentul electric şi apa caldă necesare funcţionării vor fi obţinute de la panouri solare şi fotovoltaice instalate pe zonele ascunse vederii ale acoperişului halei Laminor. Apele pluviale şi apele gri vor fi colectate, filtrate şi reutilizate pentru irigarea spaţiilor verzi din interiorul şi exteriorul halei, pentru curăţenie şi pentru grupurile sanitare.