Repertoriu patrimoniu rural Bucium - Caiet VI

Autor(i):
Concept si productie: Asociatia RPER
Coordonator stintific: Iozefina Postavaru
Coordonatori editoriali: Iozefina Postavaru, Stefana Bianu
Biroul:
Asociația RPER
Colaboratori:
Grafic design si layout: Mircea Sitoianu - Iobi
Prelucrare planse: Eugen-Dragos Babeanu
Conținutul acestui Caiet are la bază rezultatele cursanților UdV Bucium ediția a VIII-a, 2019 desfăşurate sub coordonarea:
preşedintelui RPER-Franţa, Ştefana Bianu
preşedintelui RPER-România, dr. Ioana Bogdan Cătăniciu
coordonatorului secund Mihaela Lazăr
indrumatori Cristina Bolog, Codina Dușoiu, Mihaela Hărmănescu, Gabriel Panasiu
Planşele au fost realizate pe baza releveelor cursanţilor: Alexandra Aluchi, Alexandru Ciobanu, Andreea-Daniela Cîrjan, Alexandra Daniliuc, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Răzvan Pascu, Andreea Cristiana Ștefănescu, Alina Georgiana Ungureanu
Studiul turistic realizat de Valentin Anghelescu-Toma, Ana Nicola Bocănici
Fotografiile au fost realizate de cursanţii și îndrumători UdV Bucium, ediția a VIII-a RPER
Localizare:
România

Comentariul autorului:

„Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium. Caiet VI” este interfața editorială a proiectului „Universitatea de vară Bucium – UdV Bucium”, derulat de către asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe Roumanie (RPER), în ediția 2019.
Publicația se prezintă sub forma unei mape cu copertă distinctivă pentru tema centrală a ediției – reactivarea meșteșugului tradițional de producere a șindrilei – și conține o broșură cu text și ilustrații, împreună cu un pachet de 30 de planșe de arhitectură și grafică.
Proiectul UdV Bucium se desfășoară începând din 2011, în ediţii anuale, în comuna Bucium, jud. Alba, propunând o alternativă viabilă pentru dezvoltarea locală, spre deosebire de proiectele miniere distructive ce amenință Patrulaterul aurifer al Munților Apuseni. Proiectul dezvăluie locuitorilor din Bucium, deposedaţi de minele lor de aur în 1947 și lipsiţi de locuri de muncă în urma închiderii minelor de stat în anii 1980, un patrimoniu cultural excepțional, girant pentru recuperarea identităţii locale și generator de soluții pentru relansarea economică.
„Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium. Caiet VI” cuprinde sinteza principalelor activități ale ediției a VIII-a a UdV: atelierul de șindrilă – proiecte și intervenții de reabilitare și refuncționalizare a caselor familiilor Gligor și Bogdan, care au apelat la sprijinul RPER în inițiativa lor de a conserva specificul local – documențații de restaurare a troițelor, monument istoric, din Gura Izbitei și Bucium Sat – valorificare turistică a patrimoniului material și imaterial al comunei Bucium – și, în premieră, repertorierea cerceilor buciumănești, componentă fastuoasă a costumului tradițional local. În paginile „Caietului” sunt ilustrate şi celelalte acţiuni ale RPER în Bucium: stimularea mândriei locale prin premierea proprietarilor care mențin caracterul tradițional al caselor lor în cadrul concursului „Casa cea mai dichisită”, impulsionarea inițiativelor culturale și federalizarea cu instituții și ONG-uri locale.
„Caietul Repertoriu Rural Bucium VI” asigură, ca și edițiile precedente, accesul public la rezultatele proiectului pe care RPER îl propune spre aplicare în toate zonele rurale din România.

Cuprins
Atelierul de șindrilă....................................................................................................................................... 2
Repertoriu rural Bucium. Cerceii buciumănești........................................................................ 4
Proiecte la cererea localnicilor. Casa Bogdan. Casa Gligor...................................................... 6
Concurs „Casa cea mai dichisită”.............................................................................................. 8
Documentații de restaurare a monumentelor istorice. Crucea episcopului Andrei Șaguna cu troița. Troița din Bucium Sat.................................................................................................... 11
Valorificarea și promovarea turistică a patrimoniului material și imaterial al comunei Bucium..................................................................................................................................... 12
Chestionar................................................................................................................................ 14

Planşe de arhitectură și de arhitectură de interior
Casa Bogdan din Bucium Poieni. Propunere de intervenție..................................................... I-II
Casa Gligor din Bucium Poieni. Propunere de intervenție.................................................. III-XIII
Schițe de perspectivă. Case premiate............................................................................... XIV-XVII
Releveu Troița din Bucium Sat – monument istoric................................................... XVIII-XXIII
Expoziția Cercei buciumănești................................................................................... XIV-XXVIII
Planșe desene ale copiilor Mini-RPER....................................................................... XXIX-XXX