Govora. Premisele unui oraș ideal

Autor(i):
arh. Radu Tîrcă, arh. Ștefania Hîrleață
Biroul:
Studiogovora
Colaboratori:
elaborarea proiectelor de reabilitare a Vilei Ivanovici: Departamentul de Științe Tehnice, UAUIM
îndrumători diplome: arh. Ștefan Simion, arh. Petru Mortu, ing. Mădălin Coman
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Starea critică a patrimoniului local împreună cu vagile strategii actuale invită la reevaluare. Restabilirea propriei indentități depinde de o justă măsură a intervențiilor punctuale care mizează pe recuperarea valorilor arhitecturale și urbane de ansamblu. Govora nu a trecut niciodată printr-un proces complet de sistematizare, reușind să păstreze fragmente semnificative din forma veche a orașului materializată printr-o serie de obiecte izolate și autonome care gravitează în jurul Parcului Balnear. Premisele Orașului Ideal sunt încă vizibile și variază de la zonele emblematice ale orașului până la locurile frumoase locuite.

Intervențiile imaginate vizează părți diferite ale orașului, însă sunt punctuale. Rolul acestora este de a potența spațiul public și de a reconstitui fragmentele lipsă ale Orașului Ideal. Restabilirea unui echilibru în sistemul funcțional al stațiunii ar putea declanșa un proces de auto-regenerare.

Niciuna dintre ideile prezentate nu reprezintă în sine proiecte utopice sau nerealizabile, ci mai degrabă întreaga viziune asupra orașului și suma intevențiilor propuse alcătuiesc un scenariu ideal/utopic pentru revitalizarea Govorei.

Din punct de vedere strategic, Promenada are potențialul de a genera conexiunea între cele trei elemente majore: Parcul Balnear, zona urbană și pădurea. Legătura ar putea fi realizată prin simpla refuncționalizare a clădirilor-cheie abandonate, care ar intensifica importanța spațiului public.
Cele mai importante puncte strategice sunt Vila Silva și Pavilionul de Băi. Ele au fost întâi obiectul proiectelor de diplomă din cadrul UAUIM în 2019. Proiectul se dezvoltă de atunci continuu, adăugându-se în timp idei și intevenții provenite din interacțiunea directă cu orașul, locuitorii și factorii de decizie locali.

Cum poate arăta Govora într-un scenariu ideal? Propunerile noastre sunt o premisă, o încercare de răspuns la această întrebare sau poate o modalitate de a debloca o stare inertă a orașului.