Caietele restaurării 2020

Autor(i):
Autorii numărului IX din „Caietele restaurării” sunt: Ramona Ungureanu, Alina Marinescu, Alexandra Hajnšek, Rareș Brădeanu, Raluca Zaharia, Andreea Darida, Ioana Gomoiu, Maria Dumbrăvician, Mădălina Ciurea, Ioana Olteanu, Gabriela Ștefăniță, Georgiana Zahariea, Oliviu Boldura, Pavel Rodica, Darida Ioan, Luminița-Dana Postolache, Ionel Gemanar, Gheorghiță Dănilă-Sandu, Anca Luca, Nechita Laurențiu , Anca Necşoi, Maurizio Ziveri, Andrea Rossi, Andreia Teodorescu, Andrei Tache, Alexandra Mihailciuc, Diana-Maria Miclăuș, Elena-Cristina Pelmuș, Laura-Elena Tucan, Laura Zaharia, Liliana Rusu, Anca Filip, Maria-Magdalena Drobotă, Elena Vasilica Martin, Tereza Sinigalia, Ileana Kisilewicz
Colaboratori:
Evaluatori articole: Anca Dină - specialist restaurator, coordonator proiect, Mirela Constantin - expert restarator, Mihai Lupu - chimist, expert investigații, dr. Ana Bârcă – istoric de artă, prof. univ. dr Tereza Sinigalia - cercetător științific I, prof. univ. dr. Oliviu Boldura - expert restaurator, conf. dr. Ioan Darida - expert restaurator
Localizare:
România

Comentariul autorului:

„Caietele restaurării” - o serie de articole științifice dedicate conservării și restaurării patrimoniului cultural, culegeri de metodologii, norme și principii etice și, deopotrivă, mărturii ale experiențelor practice ale cercetătorilor și specialiștilor. Articolele sunt bazate pe experiența colegilor restauratori, arhitecți, urbaniști, chimiști, fizicieni, istorici de artă, biologi, petrografi, structuriști ș.a.
Publicația Asociației Art Conservation Support este editată anual în cadrul Editurii ACS din 2012 și a apărut în contextul în care s-au observat o serie de intervenții agresive și abuzive asupra componentelor patrimoniului cultural, intervenții care, uneori din lipsă de informare, au dus la alterarea iremediabilă a ceea ce se dorea a fi conservat.
Prin „Caietele restaurării” ne dorim o colaborare mai stânsă între specialiști, încurajarea formării echipelor interdisciplinare, intervenții mai bine documentate și mai atent realizate, informarea tinerilor, viitori specialisti, dar și a beneficiarilor, și, prin aceasta, o soartă mai bună pentru patrimoniul cultural din România.

În numărul IX al revistei „Caietele restaurării” s-a pus accentul pe: Patrimoniu, între intervenție și presiunea timpului. O temă cât se poate de cuprinzătoare, cu informații diverse despre școli și forme de specializare, despre atestări și norme, despre desfășurarea lucrărilor, contracte și tipuri de colaborări, despre avantejele, riscurile și „capcanele” diferitelor tipuri de finanțări, interviuri și mărturii motivaționale. În paralel cu această parte teoretică, ca în fiecare an, în „Caietele restaurării 2020” se regăsesc studii de caz, exemple de bună practică, restaurări recente, bine realizate, expuneri metodologice și detalii practice din timpul intervențiilor. Materialul rezultat fiind astfel foarte util ca schimb de experiență și punct de comunicare între specialiști, publicul larg și între generații.

Amintind istoria temelor existente în difete numere ale revistei regăsim: conservarea picturii murale și șantierul pilot de la Humor (2012), conservarea lemnului și a componentelor artistice pe suport de lemn (2013), conservarea pietrei și a elementelor de arhitectură (2014), aspecte ridicate de extrageri și repictări (2015), patrimoniul mobil, complementar (2016), interdisciplinaritate (2017), conservarea preventivă (2018), tendințe și principii în restaurarea contemporană (2019).