Casa O

Autor(i):
arh. László György Tulogdy
Biroul:
Ektra Studio S.R.L.
Colaboratori:
Instalații : Gradinstal S.R.L.
Structuri : Top Proiect S.R.L
Fotograf : Bologa Andreea
Localizare:
România, jud. Cluj, Cluj-Napoca
Parametri:
RH: S+P+E+M / Sd: 270 m2 / Su: 180 m2 / POT: 31 / CUT: 0.56

Comentariul autorului:

Casa O reprezintă o intervenție asupra unei clădiri existente localizate în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, mai exact pe strada Copernicus la baza Dealului Cetățuii. Situată pe o stradă înfundată cu acces exclusiv pentru riverani, casa beneficiază de o atmosferă intimă aparte, destul de greu de găsit în zonele centrale ale orașelor contemporane.
Ca și regim de înălțime, respectiv rezolvare funcțională, clădirea este compusă din parter și etaj, zona de zi fiind localizate la parter, iar zona de noapte la etaj.
Accesul în casă se realizează printr-un hol generos care reprezintă în același timp și o zona de legătură între bucătăria orientată spre stradă și zona de zi orientată spre curtea din spate, o curte relativ generoasă pentru o parcelă de tip urban.
Etajul este compus din două dormitoare, amplasate diametral opus, unul spre stradă și unul spre curtea din spate, un hol, o baie generoasă și un dressing.
Volumul casei este unul destul de compact dezvoltat predominant pe înălțime. Verticalitatea este generată de panta mare a acoperișului, care generează în același timp și un spațiu mai amplu pentru încăperile localizate la etaj.
Fațadele sunt predominant finisate cu materiale naturale: cărămidă (reciclată din demolările pereților casei vechi), piatră, lemn. Acestea oferă o imagine placută si discretă asupra clădirii, dar în același timp și o imagine urbană, contemporană.