Concurs “Hill of the Arts”, Torino

Autor(i):
arh. Alexandru Vasiliu
arh. Sergiu Leucă
Biroul:
Studio for Daring Architectural Spaces
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Prima impresie în urma analizei sitului a fost aceea care a
alimentat propunerea: Importanța masivă a vilei existente.
Astfel, ideea a fost de a crea un mediu care să permită
vizitatorilor sa experimenteze plenar situl, având vila ca
punct focal. Propunerea reprezintă dicotomia dintre două
traiectorii, una in forma unei bucle continue din care se
poate coborî si urma cel de-al doilea traseu prin padure
într-un mod neîngradit, ambele servind ca puncte de
belvedere de unde se poate admira arhitectura existentă.
Un contur rectangular defineste forma planimetrică a
buclei, aceasta acționând ca o ramă ce încadrează diverse
priveliști semnificative ale ansamblului, în special vila
principală si curtea sa monumentală. Astfel, devine un
traseu artistic dinamic ce oferă vizitatorilor o multitudine
de puncte de oprire, încetinire, tranzit sau meditație.