Dacherprogramm

Autor(i):
Autori: arhitectură - Atelier Tudor Pavelescu/ arh. Tudor Pavelescu, Andrei Mocanu, arh. Diana Marcu, arh. Victor Vlad Ducar, arh. Andra Nicoleanu, stud. arh. Robert Makkos
Coautor: arhitectură - Birou de Arhitectură Fabini/ dr. arh. Hermann Fabini
Biroul:
Atelier Tudor Pavelescu
Colaboratori:
Specialități: structuri - Ing. Gelu Mureșan | studii parament - Imago Picta/ pict. rest.Roland Kiss | expertiză tehnică - Linea/ ing. Csaba Bodor
Beneficiar: Fundația Biserici Fortificate a Bisericii Evanghelice din România/ dipl. ing. Annemarie Rothe (Berlin,Germania), Ecaterina Gál (coordonator Dacherprogramm),Sebastian Bethge (Referent monumente istorice)
Localizare:
România, jud. Sibiu, Zlagna
Parametri:
RH: P / Sd: 162 m2 / Su: 95 m2

Comentariul autorului:

Despre Dächerprogramm

În Transilvania există peste 160 de biserici fortificate și aproximativ 100 de biserici construite în Evul Mediu. În prezent, mai mult de jumătate dintre ele se află în diverse stadii de degradare.
Dächerprogramm (programul de acoperișuri) este finanțat prin ONG-ul Fundația Biserici Fortificate a Bisericii Evanghelice din România, al cărui scop este de a proteja și menține peisajul bisericilor fortificate precum și patrimoniul monumentelor religioase din România. Programul se referă la reparația acoperișurilor aflate în stare avansată de degradare și îmbunătățirea sistematizării verticale. Se estimează că programul va avea o durată de aproximativ trei ani. Principalul scop al acestor intervenții este de punere în siguranță a patrimoniului, prin asigurarea etanșeității șarpantelor și prin îmbunătățirea sistemelor de evacuare a apelor pluviale. Reparațiile de dulgherie se realizează prin tehnici tradiționale, în conformitate cu standardele conservării clasice. Reparațiile în cadrul învelitorilor impun desfacerea completă a acestora, curățarea și refolosirea celor aflate în stare bună și înlocuirea celor degradate sau completarea celor lipsă cu țigle la mâna a doua sau produse manual. Sistematizarea verticală se îmbunătățește fie decolmatarea jgheaburilor existente sau prin propunerea unui sistem de jgheaburi, fie prin scurgerea apei la picătură, și prin propunerea unei rigole perimetrale, care să îndepărteze să direcționeze apa în exteriorul fortificației. Programul a debutat cu acoperișul bisericii fortificate din localitatea Ruși, continuând cu cel din localitatea Zlagna, acestea fiind și cele finalizate până în prezent. Parcursul continuă cu fortificațiile de la Pelișor, Hetiur, Laslea, Ormeniș, Vingard, Bruiu, momentan în lucru.

Despre Zlagna

Satul Zlagna este situat la sud-est de Mediaș și la nord-vest de Agnita. Biserica se află pe un deal din nord-vestul satului. Ansamblul de la Zlagna este înscris pe lista monumentelor din Romania la poziția: Cod LMI SB-II-m-B-12590.
Construcția bisericii aparține secolului al XVI-lea și ia forma unei bazilici gotice de tip hală, cu trei nave, realizată din zidărie de piatră și închisă cu un tavan orizontal din scândură. Sala și corul poligonal al bisericii sunt iluminate de ferestre cu arc în semicerc, în timp ce un element atipic îl reprezintă cele două ferestre rotunde ale fațadei de Vest.
Degradările cărora li se adresează această intervenție sunt cele ale șarpantei. Șaptesprezece ferme compun șarpanta din lemn a bisericii. Principala intervenție este realizată în zona peretelui de Nord al absidei altarului, acolo unde infiltrațiile de apă au cauzat degradarea ultimei corzi, a cosoroabei și a căpriorului aferent. Reparațiile se realizează prin îndepărtarea zonelor degradate ale materialului și completarea prin tehnici tradiționale de chertare, îmbinarea fiind fixată prin folosirea cuielor de lemn de stejar. Învelitoarea se restaurează prin desfacerea completă și refolosirea țiglei istorice, înlocuind elementele degradate cu țigle ceramice second-hand sau realizate manual. Pentru a asigura longevitatea intervenției a fost propus un sistem de scurgere a apelor pluviale ce implică adăugarea de jgheaburi pe conturul construcției, având grijă ca punctele de contact cu planul solului să fie mascate de volumetria construcției. Intervenția a inclus și realizarea unei rigole de piatră de râu, care să permită colectarea apelor în zona culoarului de evacuare, pentru a preveni infiltrațiile la baza zidului bisericii.