ToGetThere

Autor(i):
Adina Nițu, Daniel Costianu, Tudor Gheorghe, Dragoș Grama, George Cercheaza
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Concept
Un exercițiu de arhitectură construită pentru arhitectura inexistentă (neconstruită încă sau ruinată) menit să aducă împreună (Together) realitatea reală și realitatea generată virtual, cu scopul de a oferi publicului larg o experiență unică a inexistentului, oferindu-i pentru prima dată o dimensiune tangibilă.
Astfel se pot genera experiențe multiple, menite să ofere vizitatorului o nouă perspectivă, la limita dintre realități, permițând imersarea într-o lume de infinite posibilități. Folosind un traseu inițiatic, utilizatorul este condus către o serie de experiențe.
Proiectul poate atinge o multitudine de dimensiuni, chiar și cea socială, oferind oportunitatea explorării “realității celuilalt” punându-l în poziția de a conștientiza vulnerabilitatea fiecărui individ în parte, în fața deciziilor celuilalt.
Scopul exercițiului este de a duce utilizatorul acolo unde nimeni nu a mai pășit până acum, între realități. (To get there)
Descriere proiect Arhitectura ca formă de exprimare și de modelare a spațiului și lumii în care trăim, are privilegiul, dar și datoria, de a forma și crea premisele unei bune desfășurări a interacțiunii, prin desenarea mediului propice de exprimare și experimentare, dar și de a răspunde neechivoc direcției morale și intelectuale a utilizatorului. Astfel asumarea conștientă a dualității cauză-efect, dualitate prezentă atât în spațiul public cât și în cel privat, este exprimată prin invitația la introspecție și analiză. Utilizând o serie de unelte ce permit experimentarea, se pun bazele formulării premiselor arhitecturii celuilalt. Arhitectura celuilalt pune sub lupă percepția de sine a individului ca parte integrată dintr-un grup și urmărește încurajarea și asumarea rolului în acest întreg, eliminând raportarea “eu versus ei” și fixarea ideii de “noi toți”, amplificând responsabilitatea față de grup și față de fiecare individ în parte.
Traseul expozițional; propunerea unui drum inițiatic alcătuit din 3 etape: -detașare și percepția lumii la persoana a 3-a, unde încrederea și speranța în umanitate sunt absolut necesare; un prim spațiu unde te privești pe tine din exterior și te încurajează sa faci un salt de încredere -punerea în balanță și echilibrarea contextului atât prin gesturi individuale sau colective prezentate ca exemplu, cât și prin punerea în față unor decizii ce au puterea de a schimba lucruri și de a aduce sau a modifica starea de echilibru; o expoziție de proiecte și idei existente ce fac o schimbare reală în societatea românească dar și o serie de întrebări ce pot schimba cursul... unei expoziții -introspecția si experimentarea la persoana întâi a situațiilor cu puternic caracter empatic modificabile în funcție de deciziile luate în a doua parte a expoziției; o experiență unică unde prin peretele verde ești transpus în spații deosebite, ca mai apoi sa completezi experiența cu realitate virtuală, pentru o neașteptată întoarcere de situație.