Casa M

Autor(i):
arh. Daniel Popescu, arh. Irina Stinghe, arh. Adela Voinea, arh. Ana-Maria Fotău-Cojocaru, arh. Ștefan Căplescu, arh. Andra Jugănaru, arh. George Suru, arh. Mihai Frențescu, arh. Oana Gîtlan, arh. Iulia Ion
Biroul:
Fabrica de Arhitectură
Colaboratori:
Text: arh. Alina Măldărescu
Fotografii: Sabin Prodan, Fabrica de Arhitectură
Localizare:
România, jud. Ilfov, Voluntari
Parametri:
RH: P+1+2R / Sd: 797 m2 / POT: 17 / CUT: 0.53

Comentariul autorului:

Casa M reprezintă în cadrul biroului un proiect etalon în ceea ce privește disciplina pe parcursul tuturor etapelor de proiectare și necesitatea incontestabilă a unei relații bune cu beneficiarul. Povestea ei a început cu o construcție existentă, parte a unui ansamblu de case repetativ-identice specific anilor 2000, adiacent graniței între Voluntari și aeroportului Băneasa și o temă clară: extinderea și adaptarea ei la nevoile noilor locuitori.
Negocierea între existent și propus s-a făcut fără a zăbovi, prezentul cedând către nou, construcția fiind lipsită de elemente de valoare arhitecturala considerabila, vitrată exclusiv către Nord și indiferentă de contextul particular.
Volumetric, construcția inițială își păstrează proporția însă își cedează din masă în fața teraselor și a spațiului verde – acest gest devine primar, tot ce urmează subordonândui-se, iar locuința se transformă din casa-cu-grădină în grădina-cu-casă. La nivelul fațadelor, planșeul primește la toate nivelurile un profil metalic continuu care întărește orizontalitatea registrelor și a extinderii pe care și-o însușește și devin astfel un tot coerent, omogen, renunțând de comun acord la imaginea de „înainte”. Direcția volumului secundar capătă forță prin continuarea lui cu inversarea raportului subteran-suprateran reprezentată de o piscină așezat în lungul lui.
Materialitatea este subordonată de asemenea spațiului verde și pretinde un aer pitoresc: lemnul și cărămida amintesc de vatră, vegetația ne plimbă cu gândul prin grădina bunicilor și metalul negru ne readuce în contemporan. Abordarea holistica a propunerii a determinat și o amenajare interioară din aceeași sferă astfel încât suprafața mare vitrată de la parter devine un filtru firav, se dizolvă și permite spațiului exterior și celui interior să se prezinte ca un întreg nefragmentat. Poziția particulară în vecinătatea pistei de aterizare a presupus o atenție riguroasă la detalii tehnice care s-a transcris în materiale mate, tamplarie cu sticla in trei straturi care împreună cu pereții au o rezistență sporită la zgomot.