Proto-Bucovina

Autor(i):
Andreea Felciuc
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Poziția geografică și existența abundentă a pădurilor au determinat difuzia lemnului ca principal material de construcție în Bucovina în secolul al XX-lea. Pe acest considerent, Vatra Dornei deține o bogată colecție de obiecte din lemn și suveniruri ale arhitecturii din lemn cu ornamentele sale excepționale. Datorită industrializării și standardizării produselor pentru construcții, caracteristicile înnăscute ale materialului și eterogenitatea sa inerentă rămân în mare parte trecute cu vederea și neexplorate.
Nu există ansambluri materiale omogene în natură. Lemnul este un material natural atât de complicat, care este bogat în trăsături inerente începând de la nivel microscopic. Este esențial să analiăm și să înțelegem capacitățile materialului raportat la tote dimensiunile pentru a putea descoperi comportamente materiale noi și posibilități de proiectare. Intrăm într-o epocă a fabricației digitale cu materiale compuse din lemn, contribuind prin proprietăți fiabile și tehnologii CNC care să permită manipularea completă a lemnului solid.
Ca loc de intervenție am ales un mediul rural, în aer liber în Bucovina. Este redată moștenirea bucovinei populare într-o vastă colecție de clădiri autentice din lemn înviate. Am folosit ”expoziția” rurală existent ca referință și am intervenit în peisajul natural.
Peisajul proiectului este rerpezetnat prin traducerea pieselor originale 1: 1 a lemnului la o altă scară, care a permis redarea complexității materialului din diferite perspective. Spații arhitectonice împrăștiate, asemenea unor pavilioane pentru 4 anotimpuri, trasee de loisir și activități în aer liber fiind complet integrate în peisaj.
Structura protoarhitectonică bazată pe lemn este proiectată ca fiind o combinație de diferite dimeniuni și elemente din lemn care funcționează asemei unei păduri artificiale. Structura este compusă din organe care fuzionează împreună în spații fluide. Funcția spațiilor imită tipurile și caracteristicile materialului (lemn) utilizat.
Aceste supranumite ”proto-organe” reprezintă celule de lemn dispuse vertical, unde spațiile sunt create din pereții celulari care împart unitatea. Fiecare vas reprezintă o combinație de diferite dimensiuni și componente. Infrastructura circulației realizează conectearea continuă a organelor pe întregul sit.
Diversele spații organice ale camerelor nu au limite definite între interior și exterior, oferind transparență spațială într-un organism foarte complicat. Elementele orizontale și verticale interdependente oferă o nouă experiență spațială.
Structura protoarhitectonică este concepută ca o combinație de diverse scări și părți ale programului spațial și funcționează ca un organism artificial auto-organizat. Structura este alcătuită din unități de nave care fuzionează împreună în spații fluide. Funcția spațiilor urmează tipurile și caracteristicile organismului de referință.
Formele sunt bazate pe principii din natură, dar de factură artificiale. ”Pielea” spațiilor din lemn este eterogenă la fel ca natură, împărțind suprafața într diferențierea redată de fabricare și tipurile de lemn. Detaliile peretelui navei depind în totalitate de relația exactă cu întreaga structură a peisajului.
Chiar dacă materialul este fabricat digital, acesta este încă un țesut biologic crescut natural, care locuiește în forme de viață care se reproduc în interiorul acestuia. Unele părți ale materialului, care nu depind de tipul de conservare, sunt în continuu proces de degradare. Prototipul reprezintă simularea sistemului unui organism compus din varii componente, reprezentate la diferite scări.
Liniile de asamblare au creat o lume realizată din piese, provocând imaginația pentru a gândi proto-obiectele arhtiecturale ca la ansambluri de piese discrete cu funcții distincte. Dar nu există ansambluri omogene de materiale în natură. Intrăm în era fabricației digitale, cu materiale compuse din fibre organice care permit proprietăți fiabile și tehnologia CNC care permite manipularea completă a materialului solid.
Designul prototipului se bazează pe anatomia complexă a lemnului și pe studiul materialelor organice, combinând diferite scări și părți ale lemnului, ceea ce a făcut posibilă descoperirea de noi forme neutilizate de materiale organice. Scopul proiectului este redescoperirea arhitecturii din bio-materiale și introducerea parametrilor de design care oferă un mediu hibrid care vorbește despre și se identifică întru-totul cu locul său de naștere și despre viitorul său.