Școala Trojska - extindere nZEB

Autor(i):
Sergiu Petrea, Sabrina Ene-Butnariu, Dan Roșu, Diana Fusea, Cristina Pintilie, Sebastian Ș. Apostol, Tania V. Băncilă
Biroul:
TECTO Arhitectura
Localizare:
România

Comentariul autorului:

Proiectul studiază posibilitatea de extindere a unei școli vechi din Praga, pentru a atinge standardele impuse de o unitate de învățământ modernă, atât în ceea ce privește funcționalitatea, cât și parametri de confort și eficiență eneretică. Designul propus s-a axat pe integrarea funcțiilor într-o manieră care să denote sensibilitate față de mediul existent. Acest lucru a fost tradus prin trei direcții de acțiune: să răspundă cu exactitate facilităților educaționale și de servicii publice, să urmărească un spațiu unitar, în care cele două terenuri sunt considerate un ansamblu coerent, folosind un limbaj comun arhitectural și urban și să abordeze responsabil teme precum sustenabilitatea și intervențiile ecologice.
Elementul principal privind reglarea temperaturii și a umidității îl reprezintă terasele verzi extensive, propuse ca sistem de acoperire atât pentru corpul de extindere a școlii, cât și pentru corpul de pe terenul nou - cantină și evenimente. Terasele vor avea și rolul de a diminua nivelul particulelor de praf din aer și de a colecta apele pluviale, care vor fi folosite pentru intreținerea spațiilor verzi.
Pereții cortină ce alcătuiesc închiderile exterioare ale corpurilor nou propuse sunt dublați la exterior cu o structură din elemente metalice cu rol de susținere pentru vegetație cățărătoare, atât pentru valoarea estetică, de integrare în contextul zonei, cât și practică și sustenabilă, fațada verde având un rol important în reglarea temperaturii interioare și asigurând o umbrire dinamică la interior.
De asemenea, instalațiile au un rol important în sporirea gradului de eficiență energetică a clădirii, fiind propus un ansamblu cu puțuri forate, pompă de căldură și sisteme de stocare pentru încălzire/răcire și centrală de cogenerare pe bază de biomasă pentru energie electrică și termică. În plus, pentru tot ansamblul este propus un sistem de ventilare centralizată cu recuperare de căldură cu aport de aer proaspăt.