Muzeul Literaturii Române

Autor(i):
Silvia-Loredana Cireașă
Localizare:
România, jud. Ilfov, București

Comentariul autorului:

Imaginarea unui muzeu al literaturii noastre vine ca urmare a situației recente în care s-a aflat instituția, nevoită să închirieze spații pentru a-și continua activitatea. Schițarea unei identități arhitecturale este imaginată pe un fundal urban dominat de edificii caracteristice unui țesut istoric difuz, fragment al unei zone cu o fecundă rizosferă culturală.

Propunerea sugerează unitate prin identitatea formei și a materialelor, potențând cadrul existent prin medierea flexibilității interiorului cu rigiditatea exteriorului. Volumetric, intervenția preia diferențele de înălțime prin formule de legătură, înscriindu-se în scara predefinită. Totodată, este accentuată trama veche a orașului, astfel că accesul principal în muzeu corespunde cu amprenta accesului în școala Mântuleasa -fondată 1826 (și demolată în 2003)- unde Mircea Eliade urmează școala primară (între 1914-1917).

Compoziția spațială exprimă tranziția dintre instanțele REAL(sanctuarul cărții, colecții speciale) - PUNTE(audio)- IMAGINAR (epic-dramatic-liric). Discursul muzeal este unul interactiv, expresie a genurilor și motivelor literare. Întreaga expoziție gravitează în jurul unei grădini multifuncționale.

zoom in zoom out fit height fit width close panel