Şcoala alternativă - a learning landscape

Autor(i):
Ioana Ţurcanu
Indicatori:
Sd: 12120 m2

Comentariul autorului:

Amplasamentul este situat în cartierul Poblenou din Barcelona, Spania, o zonă industrială importantă a regiunii catalane până în anii ’60. Situl face parte dintr-un proiect ambiţios de renovare numit Planul 22@. Acest proiect îşi propune conversia zonei într-un cartier cu activităţi legate de tehnologia informaţiei şi a culturii. Proiectul 22@BARCELONA, implica transformarea a 200 hectare de teren industrial într-un district productiv şi inovativ. Renovarea urbană, răspunde nevoilor de a reutiliza zonele industriale din districtul Poblenou, creând un mediu divers şi echilibrat.
Revitalizarea economica, oferă oportunitatea de a transforma districtul Poblenou într-o platformă importantă ştiinţifică, tehnologică şi culturală.
Revitalizarea socială, favorizează crearea de reţele între diferiţi profesionişti şi încurajează proiecte inovatoare care dezvoltă colaborarea între firme, instituţii şi locuitori, organizaţii sociale, educatoare şi culturale.
22@projecte Educaţional: stimulează formarea elevilor oferind diverse oportunităţi educative legate de activităţile propuse prin planul 22@.
Prin propunerea prezentată, am dorit să accentuez o mediere între diversele tipuri de țesuturi urbane ce definesc această zonă (cel industrial – fabrici, locuințele de joasă înălțime –sec XX, insule cu edificii plurifamiliale reunite în jurul unei curți după planul lui Ildefons Cerda).
Proiectul prezinta o şcoală alternativă în cartierul Provencals de Poblenou din cadrul districtului Poblenou, Barcelona, alaturi de conversia fabricii Ca Alier într-un spaţiu cu dotări publice destinate comunităţii.
Pentru realizarea temei, a fost propus un proiect de reurbanizare al vecinătăţii parcelei având ca scop eliminarea barierei de accesibilitate şi dotarea edificiului cu parcare şi spaţii publice şi implementarea unui model de şcoală alternativă pentru copii cu vârste cuprinse între 6-16 ani, împartite pe ciclul primar şi secundar.
Accesul se realizează din strada Provencal, într-un corp dotat cu funcţiunile comune celor doua cicluri şcolare şi cu legatură directă către curtea centrală. Volumele celor doua corpuri de scoala, deşi dispuse simetric faţă de curtea interioara, au o legatura interioara la nivelul parterului şi una exterioară la nivelul etajului 1.
Dotările comune întregului ansamblu educaţional, oferite întregii comunităţi, nu numai elevilor care frecventează şcoala, sunt dispuse în interiorul clădirii fostei fabrici Ca Alier.
În tema propusa, am încercat să accentuez flexibilitatea spatiilor, separate prin mobilier şi elemente structurale, unde tipurile de desfășurare a diverselor activități educationale nu impun bariere. Propunerea dispune de o diversitate de spații, în functie de tipurile de activități ce se desfășoara în școală, care se dezvoltă de la spațiu de studiu individual, de grup –restrâns, până la activități colective.
Încadrată în patrimoniul artistic al oraşului, intervenţia asupra fabricii Ca Alier este minimă. Intervenţia constă în reabilitarea structurii acoperişului şi realizarea unui nivel intermediar parţial pentru nava principală.zoom in zoom out fit height fit width close panel