Centru cultural pentru adolescenţi | Botoșani

Autor(i):
Diana Cîrdeiu
Localizare:
România, jud. Botoșani, Botoșani

Comentariul autorului:

Filiala Botoşani a Băncii Naţionale a României este situată în centrul oraşului (str. Calea Naţională nr.64 Botoşani). Această filială a fost proiectată de arhitectul Radu Dudescu în anul 1926, în stil neoromânesc, stil originar prezervat. Clădirea este încadrată în lista monumentelor istorice, categoria B (cod B-II-m-B-1914), fiind domeniu privat al statului. În anul 1980 se construieşte o anexa a clădirii după proiectul arhitectului Mihai Tulbure. În prezent, clădirea este folosită ca spaţiu de lectură a Bibliotecii Judeţene Botoşani, având un potenţial foarte bun de dezvoltare, prin propunerea de ateliere pentru copiii claselor 0-XII, pentru a-i ajuta să se dezvolte într-un mediu armonios.
Structura clădirii este din zidărie portantă realizată din cărămidă presată cu liant din pufai (argilă cu var), așezată pe fundații continue din beton. Planşeele sunt din beton armat, şarpanta din lemn, iar învelitoarea din ţigla ceramică. Infrastructura anexei este formată din fundaţii izolate (cuzineți) sub stâlpi conectaţi între ei cu grinzi de rigidizare. Suprastrutura este din cadre, grinzi şi stâlpi din beton armat cu planşee monolit. Acoperișul tip şarpanta legat de corpul 1, cu învelitoare din ţigla ceramică. Regimul de înălţime al clădirii este D+P+1E+M, suprafaţa construită de 506 mp şi cea desfăşurată de 1533,85mp, iar anexa are regimul de înălţime D+P+2E+M, suprafaţa construită de 227.69mp şi cea desfăşurată de 809,76mp.
Conceptul “FACE TO FACE” este un semnal de alarmă în rândul societăţii, deoarece impactul puternic al lumii virtuale a distrus copilaria individului. Aşadar, subiectul se dezvoltă greşit din punct de vedere fizic (datorită poziţiei incorecte în momentul utilizării unui “device”) şi psihic (subiectul nu socializează, devine introvertit şi nu-şi cunoaşte abilităţile).
Se propune un centru cultural dedicat elevilor; aşadar, utilizatorii sediul fostei băncii vor fi elevii claselor V-XII (mansarda fiind dedicată adolescenţilor), iar ai anexei elevii clasei 0-IV. Ca funcţiuni generale se propun (pentru sediul fostei bănci): sală de lectură | cărţi audio | ateliere de monede | robotică | machetare | experimente | croitorie | origami-kirigami | navo-aeromodelism | sală de conferinţe | sală de jocuri | administraţie | spaţii de lucru individual / pe echipe | teatru experimental | balet | zone de relaxare şi socializare. Ca funcţiuni generale se propun (pentru anexă) ateliere de: limbi străine | anatomie | geografie | matematică | plastilină | pictură-desen | fotografie | sală de mese | dormitor | loc de joacă.
În proiectarea spaţiilor destinate adolescenţilor trebuie luaţi în considerare factorii ce influenţează dezvoltarea psihofiziologică şi fiziologică a acestora, cu adaptarea la problemele educaţiei contemporane. Spaţiile interioare devin un mediu care va stimula intelectul, creativitatea şi imaginaţia, păstrând din frumuseţea şi vivacitatea clădirii de secol XX, prin însuşirea valorilor estetice, a tradiţiei şi a culturilor.

zoom in zoom out fit height fit width close panel