Studiu de Amenajare Peisagistică a Teritoriului de Nord al Periurbanului Municipiului Brăila - "PATZ Brăila"

Autor(i):
Cătălin Nicolae Sârbu, Cerasella Crăciun
Colaboratori:
Coautori / Echipă Elaborare:

dr. urb. Liviu Veluda (întocmire piese desenate și piese scrise)
dr. urb. peisag. Andreea Bunea (redactare grafică)
dr. urb. peisag. Ioana Pânzaru (redactare grafică)
Localizare:
România, jud. Brăila

Comentariul autorului:

Studiul de Amenajare Peisagistică a teritoriului de Nord al Periurbanului Municipiului Brăila, face parte din proiectul “Strategia de dezvoltare a teritoriului de Nord al periurbanului Municipiului Brăila şi regulamentul – cadru de urbanism pentru acest teritoriu”, integrat în “Planul de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) periurban al municipiului Brăila”.

Strategia de dezvoltare a teritoriului de Nord al periurbanului Municipiului Brăila precizeză, printr-un regulament-cadru de dezvoltare urbanistică, principalele elemente ale dezvoltării spaţiale, inclusiv principalele direcţii de dezvoltare ale peisajului, cuprinzând propuneri de zone funcţionale dedicate producerii şi cercetării energiei verzi.

Acest studiu de peisaj are rolul de a defini decupajul spaţial al zonelor funcţionale majore din teritoriul considerat şi de a preciza elementele cadru tehnice referitoare la modul de utilizare al terenurilor, inclusiv cele necesare pentru amenajarea complexă a peisajului şi a zonelor libere şi agricole. Aceste elemente iau în consideraţie viitoarea dezvoltare a Zonei Periurbane a Municipiului Brăila care presupune o creştere numărului locuitorilor a sistemului urban Brăila-Galaţi, de până la 800000 de locuitori. Creşterea corespunzătoare numărului locurilor de muncă se va asigura prin dezvoltarea zonelor de activităţi şi a structurilor pentru locuire care includ şi spaţiile libere şi plantate pe teritoriul Brăila Nord.

In consecinţă, teritoriul va cuprinde spaţii verzi de diferite categorii: parcuri şi grădini, zone de agrement şi sportive de nivel supra-municipal, păduri urbane, cimitir, spaţii libere verzi pentru colectarea şi retenţia apelor în exces (râuri şi lacuri “verzi”), plantaţii de aliniament şi de separare a drumurilor colectoare, ale sensurilor şi tipurilor de circulaţie), care vor crea benzi verzi şi perdele de protecţie, de natură să structureze teritoriul şi să contribuie la ameliorarea microclimatului zonei.

Un elemente specific major care se adresează problematicii complexe a amenajării peisajului la scară supraurbană este realizarea “râurilor şi lacurilor verzi” (zone înverzite, destinate activităţilor temporare - turism, creşterea animalelor - care în caz de necesitate pot primi surplusul de apă din Dunăre şi Siret), zone aflate in directă legătură structurală şi funcţională cu managementul riscului la inundaţii.

Zona de producţie agricolă situată în teritoriul de referinţă, va cuprinde zonele de protecţie ale reţelelor infrastructurii tehnice, plantaţii forestiere, plante industriale şi pentru producţia combustibilului bio-diesel, precum şi pentru agricultură bio.

zoom in zoom out fit height fit width close panel