Casa E4-Nearly Zero Energy Building

Autor(i):
Sergiu Cătălin Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene-Butnariu, Sebastian Burcoveanu
Colaboratori:
Colaboratori: Consultanta eficienta energetica si analiza
economica: Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna Mladin
Consultanta sisteme energetice: Ing. Kurt Theiss
Foto: Andrei Mărgulescu, Andrei Gândac
Localizare:
România, jud. Ilfov, Corbeanca
Indicatori:
RH: P+1 / Sd: 350 m2 / Su: - m2 / POT: - / CUT: -

Comentariul autorului:

Casa E4 întâmpină directiva europeană 2010/31/UE care va impune clădirilor noi începând cu 2020 să încline balanța către un consum de energie aproape zero (nZEB). Astfel, E4 – Eergie, Economie, Ecologie și Emoție – a fost dezvoltat drept model pentru o posibilă viitoare casă nZEB. Echipa TECTO Arhitectura a răspuns provocării de a proiecta o casă E4, venind cu soluții personalizate care prin design și sisteme inovative să evidențieze cele 4 concepte:
Energie. Am minimizat consumul de energie prin construirea unei anvelopante cu transfer termic redus și utilizarea de tehnologii cu pierderi minime în sistemele de instalații, cuplate cu sisteme pasive și active de surse regenerabile de energie.
Ecologie. Casa este realizată din materiale eco-reciclabile iar reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră s-a obținut prin utilizarea de produse bazate pe tehnologii puțin consumatoare de energie și printr-un necesar cât mai redus al clădirii de energie.
Emoție și sănătate. Locuința E4 țintește către acea calitate unică de a trăi confortabil într-un climat interior sănătos.
Economie. Nu în ultimul rând, am obținut o construcție cu costuri de edificare și întreținere reduse, pentru a dovedi că o casă nZEB poate fi atât atractivă cât și accesibilă.

zoom in zoom out fit height fit width close panel