„Studiul privind Protecția, Managementul și Amenajarea Peisajului – Municipiul Galați”

Autor(i):
Cerasella Crăciun
Colaboratori:
Colectiv de Elaborare:
dr. urb. peisag. Andreea BUNEA – Redactare Grafică
urb. peisag. Roxana MOLDOVEANU – Redactare Grafică
Localizare:
România, jud. Galați, Galați

Comentariul autorului:

Elaborat ca studiu distinct de fundamentare, în cadrul P.U.G. Galați, proiectul propune aplicarea unei Metodologii de Peisaj la nivelul mezzo-spațial-teritorial, al unui municipiu cu probleme complexe eco-sustenabile, de mediu natural, antropic și cultural.

Elementul de originalitate al studiului, a fost metoda analizei multicriteriale integrate și transdisciplinare al morfotipologiilor de peisaj spațial, ambiental și altimetric, raportate la relația parrticulara oraș/front la apă, integrate în sistemul verde urban, într-o abordare complex integrata a PEISAJULUI / PATRIMONIULUI:
- IMOBIL (Monument/Ansamblu–Sit) – cu focalizare pe morfotipologii urbane particulare, texturi, cromatică, relație spațiu construit/neconstruit, lumină/umbră, ritm, etc., o cercetare distincta, fiind patrimoniul industrial cu valoare istorică, tehnologică, arhitecturală, științifică și socială, inclusiv peisajulul „porților” de acces și „mobilitatea” peisajului;
- MOBIL - arheologic, istoric documentar, cu semnificaţie artistică, etnografică sau de importanţă ştiinţifică și tehnică;
- ORAL ŞI IMATERIAL - păstrat în afara documentului scris: obiceiuri vechi / cotidiene; credințe, practici, cutume locale; expresii, cunoștințe, abilități/ accesorii aferente: artefacte, obiecte, spațiile culturale asociate (comerț ambulant, târguri, trasee comerciale, ocupații specifice, meșteșuguri/meserii, instrumentar); balade, povești, legende, proverbe, zicători; muzica (populară/contemporană), dans/alte exprimări artistice; vestimentație, costum tradițional, accesorii; ornamentică, simbol/semnificație.

Peisajul a fost decriptat și evaluat, ca bază pentru susținerea vieții umane și a biodiversității, atestând creativitatea, dinamismul, evoluția și adaptabilitatea spiritului uman, arătând importanța mediului natural în dezvoltarea culturală și spirituală umană, legătura omului cu natura, contribuind la înțelegerea tradițiilor/ obiceiurilor locale, daând identitate locului, oferind sentimentul de apartenență și conferind plus valoare și atractivitate.

S-au propus Tipologii de Peisaj Cultural Integrat / Complex: antropic proiectat/creat de om, într-o abordare transdisciplinară, în evoluție (pasiv - de tip relicvă, activ - cu rol în viața comunității), asociativ - în planul etnografic, etnologic, antropologic și al spiritualității (generator de asocieri culturale/religioase/artistice/spirituale), prin identificare și apartenență de prestigiu (culturală, politică, economică).

Studiul a propus o strategie de planificare prin conservare/restaurare/reabilitare/ reconstrucție/renaturare/reutilizare/(re)interpretare/amenajare, prin direcții de gestionare durabil-creativă și eco-sustenabilă a Peisajului printr-o Strategie de Planificare, un Plan de Management Integrat, urmat de un Plan de Acțiune, pentru viitoarea Centura Eco-Sustenabila „Verde – Galbenă – Albastră”, integrata intr-un Sistem Verde Muncipal coerent, prin reconsiderarea Peisajului, ca atu determinant în dezvoltarea spaţială.

zoom in zoom out fit height fit width close panel