Amenajare Art Safari Bucuresti 2017

Autor(i):
Ioana Corbu, Vladimir Dan Alexandru Nicula
Colaboratori:
Ioana Ciocan
Adina Rentea
Wim Waelput
Eliza Lesanu
Localizare:
România, București

Comentariul autorului:

A 4-a ediţie a Pavilionului de Artă Bucureşti - Art Safari Bucureşti 2017 a fost organizată într-una dintre clădirile reprezentative ale Bucureştiului – Galeriile Kretzulescu, o prezenţă arhitecturală notabilă în peisajul vechiului oraş. Proiectată la mijlocul anilor ‘30 de către G.M. Cantacuzino, edificiul ne-a impresionat încă de la început prin imaginea sa elegantă şi discretă, prin proporţiile echilibrate ale faţadelor, intimitatea porticului şi coerenţa spaţiilor interioare. Scopul pregătirii şi amenajării unui eveniment de o asemenea amploare, care anul trecut s-a întins pe durata a 5 săptămâni, a presupus să găsim o balanţă potrivită între vechi şi nou, temă recurentă pentru orice intervenţie de acest gen, dar o provocare diferită de fiecare dată.
Expunerile au fost dezvoltate la etajele superioare ale clădirii astfel: la Etajul 2 s-a prezentat expoziţia centenară Ștefan Luchian şi Independenţii, al 3-lea Etaj a găzduit cele mai importante galerii de artă din ţară, al 4-lea Etaj a fost rezervat pentru expoziţia curată de către Wim Waelput – director şi fondator al KIOSK. Parterul şi primul etaj au fost restrânse la o suprafaţă mai redusă, ceea ce a determinat să fie organizate exclusiv pentru aparatul de acces, recepţie, magazinul ASB şi un bistro.
În ce priveşte amenajarea, principala ţintă a fost să facem intervenţia cât mai naturală cu putinţă, câtă vreme scopul expoziţiilor este să prezinte opere de artă, care ar trebui să rămână principala atracţie a Pavilionului, dar şi din încercarea de a păstra “spiritul” originar al clădirii. Am încurajat toţi membrii echipei implicate în organizarea evenimentului să păstreze cât mai mult din substanţa autentică a clădirii, anume să păstreze integritatea elementelor constructive. Astfel, partiul iniţial, precum şi majoritatea finisajelor de origine au rămas neschimbate, în afară de o serie de reparaţii şi completări necesare.
În viziunea noastră, a arhitecţilor, edificiul trebuia perceput ca unul din personajele principale ale evenimentului Art Safari: un martor silenţios al trecutului şi prezentului. Astfel, amenajarea Art Safari în Galeriile Kretzulescu a urmărit un concept care să respecte două scopuri: 1. intervenţii vizibile şi la fel de temporare ca evenimentul în sine şi 2. dezvăluirea cât mai fidelă posibil la nivel intuitiv a felului în care clădirea a arătat iniţial, până la subîmpărţiri ale spaţiilor interioare în timpul utilizării acestora în perioada comunistă. Seria intervenţiilor noastre accentuate de obiectele de mobilier, corpurile de iluminat, culorarea anumitor pereţi în culorile Art Safari, finisajele pardoselilor utilizate, etc., a fost motivată şi de crearea unor repere în traseul vizitatorilor şi completată cu descoperirile texturilor originale ale pereţilor, pardoselilor, scărilor, etc.
Aşadar, în acest proiect, am încercat să îmbinăm abordarea artistică cu cea tehnică, acoperind subtilităţile design-ului de interior, dar incluzând şi o viziune arhitecturală de ansamblu.

zoom in zoom out fit height fit width close panel