EcoForum - Institutul de studii în domeniul ecologiei

Autor(i):
Cosmin-Mihai Mindru

Comentariul autorului:

Pentru a răspunde cerințelor sitului stabilite de către Programul 22@ și unei problematici contemporane ce constă în ecologie, propun EcoForum. EcoForum este format din două funcțiuni majore: un muzeu al ecologiei și un centru de cercetare în inginerie ecologică. Ca și facilitate culturală, Muzeum Ecologiei poartă scopul de a trage un semnal de alarmă asupra societății, în ceea ce privește această problemă de nivel global, în vederea vitezei cu care cadrul natural se degradează. Centrul de Cercetare în Inginerie Ecologică e o propunere în scopul susținerii Programului 22@ care constă în crearea de noi spații pentru activități bazate pe cunoaștere intensivă.
Analizând situl, se regasesc în imediata vecinătate patru facilități importante: Centrul Comercial Glories, Torre Agbar, Centrul Cultural El Clot și spațiul parcului Glories. Toate fluxurile pietonale generate de aceste facilități se intersectează în mijlocul sitului studiat.
Tipologia pe care am ales-o ca rezolvare pentru acest caz este similară formei „+”. Această tipologie are mai mult un caracter extrovertit mai degraba decât cea de „curte interioară”, tipologie prezentă în general în țesutul orașului Barcelona. Mulțumită acestei tipologii sunt rezultate patru curți deschise (păstrând spiritul tipologiei de „curte interioară”, dar totodată oferind ceva nou-deschiderea spațiului către public). Fiecare dintre aceste curți deschise are rolul de e crea legături cu spațiile publice existente în vecinătatea imediată.
Studiind forma sitului, am descoperit că acesta este una din excepțiile din planul „Cerda”, forma sitului fiind caracterizată de forma insulei tipică gridului „Cerda” (un pătrat), tăiată de o diagonala, elementul dinamic în proiectarea gridului. Cu scopul de a realiza o complexitate geometrică pentru noul obiect propus am combinat aceste două caracteristici în scopul obținerii o serie de elemente dinamice cu care am operat în volumul dat de către reglementările urbanistice.
Conceptul muzeului se bazează pe identificarea celor mai proeminente amenințări ale biodiversității mediteraneene, incluzând si principalele practici ale omului cu impact direct precum: urbanizarea, deșertificarea și agricultura abuzivă, în plus față de consecințele indirecte prognozate de schimbările climatice lente.
Fiecare din aceste curți deschise este definită de o seră. Fiecare seră are propria temă ce se bazează pe selecția unor elemente vegetale ce definesc grădini specifice, ce formează microclimate. Fiecare dintre aceste sere este de asemenea parte din muzeu și au rolul de a invita și apoi direcționa fluxul pietonal către centrul sitului de unde se face accesul in muzeu.
Muzeu Ecologiei conține trei galerii principale de expunere care sunt divizate de nivelurile construcției, care au rolul conștientizării societății într-o abordare ecologică, de a arăta vizitatorilor viața din climatul mediteranean prin prisma procesului și de a prezenta într-un mod practic posibilitatea implicării în protejarea habitatelor naturale și urbane.

zoom in zoom out fit height fit width close panel